STAGII DE PREDARE PENTRU CADRE DIDACTICE

ANUNȚ

Programul Erasmus+ KA107 cu Țări Partenere

 

Anul academic 2019-2020

 1. Informații generale

Programul Erasmus+ oferă posibilitatea unor stagii de predare în cadrul Programului Erasmus+ cu țări partenere în anul academic 2019-2020.

Durata unui stagiu de predare poate fi între 5 zile și 2 luni, excluzând timpul de călătorie. Un stagiu de predare trebuie să conțină minimum 8 ore de predare pe săptămână. Dacă stagiul are o durată mai mare de o săptămână, numărul minim de ore de predare pentru o săptămână incompletă trebuie să fie proporțional cu durata respectivei săptămâni.

 

Numărul de locuri disponibile pe universitate este de 35, după cum urmează: Albania: 4, Algeria: 2, Australia: 1, Azerbaidjan: 1, Belarus: 1, Bosnia și Herțegovina: 2, Canada: 1, Egipt: 3, Israel: 4, Kazakhstan: 1, Liban: 3, Maroc: 3, Muntenegru: 2, Rusia: 1, Tunisia: 4, Ucraina: 1, Vietnam: 1.

 

Stagiile de predare se pot desfășura doar în universitățile cu care Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a semnat acorduri bilaterale Erasmus+ și care prevăd acest tip de stagii (STA) (lista acordurilor bilaterale Erasmus+ este disponibilă pe pagina http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/).

Procedurile de selecție descrise mai jos sunt conforme cu Ghidul programului Erasmus+  și Regulamentul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași privind selecția personalului didactic pentru stagii de predare Erasmus+ în Țările Partenere pentru anul academic 2019-2020 (disponibile pe pagina http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/).

 1. Eligibilitatea

Pentru a putea fi selectați pentru un stagiu de formare Erasmus, candidații trebuie să aibă o relație contractuală cu UAIC în calitate de cadre didactice.

 1. Criterii de selecție

 

 1. predarea în limbi internaționale la UAIC sau în limba română la universitatea gazdă în ultimii trei ani (maximum 3p.);
 2. contribuția la dezvoltarea / implementarea programelor Erasmus+, CEEPUS, SEE, școli de vară, acțiuni în cadrul Coimbra Group, participarea la programul de burse MAE “Eugen Ionesco” etc. (maximum 3p.);
 3. derularea de activități didactice cu studenții străini (Erasmus+, SEE, CEEPUS, Coimbra, Eugen Ionesco, free mover, participanți la școli de vară etc.) sosiți la universitate în ultimii trei ani (maximum 3p.);
 4. obiectivele și activitățile propuse pentru stagiul Erasmus+ de predare pentru care se candidează (maximum 1p.).

În caz de egalitate după criteriile de mai sus, au prioritate candidații care au beneficiat de un număr mai mic de oportunități Erasmus până la selecția curentă.

 1. Dosarul de candidatură

 

 1. Curriculum Vitae;
 2. formularul de candidatură (disponibil pe pagina http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/);
 3. Teaching Programme / invitație semnat(ă) de universitatea gazdă;
 4. adeverință din care să reiasă relația contractuală la zi cu UAIC.

 

Candidații vor menționa în formularul de candidatură dacă sunt de acord ca, în cazul în care nu sunt selectați pentru prima opțiune, să candideze pentru orice altă destinație disponibilă.

În cazul completării opțiunii DA pentru orice altă destinație disponibilă, dar nu sunt selectați, candidații rămân cu statut de rezervă pentru orice destinație disponibilă.

În cazul completării opțiunii NU pentru orice altă destinație disponibilă, candidații eligibili rămân cu statut de rezervă pentru prima opțiune.

 1. Etapele și calendarul selecției

 

Dosarele de candidatură se depun în perioada 21 octombrie – 21 noiembrie 2019 la coordonatorul Erasmus pe facultate.

Ierarhizarea candidaturilor va fi efectuată de către Comisia de Selecție Erasmus+ la nivel de facultate. Pe baza rezultatelor ierarhizării și în funcție de bugetul disponibil pentru stagii outgoing Erasmus+ către fiecare țară parteneră, Comisia de Validare la nivel de universitate va propune titularizarea beneficiarilor de stagii Erasmus+ în țările partenere și o va supune aprobării BECA.

Rezultatele selecției vor fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale – Biroul Erasmus+ până la data de 13 decembrie 2019.

Eventualele contestații se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la comunicarea rezultatelor. Soluționarea acestora se va face în termen de 3 zile lucrătoare, iar rezultatele vor fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale – Biroul Erasmus+.

Persoana de contact: (nume coordonator Erasmus pe facultate),

prof.univ.dr. Daniela Şoitu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Coordonator Erasmus+ STA

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Documente atasate

Application_form_STA_out_KA107.doc

Regulament_selectie_STA-STT_2019-2020_Erasmus_tari_partenere

Anexa_I_HE_Staff_Mobility_Agreement_teaching_2018

Centralizator_partner_countries_2014-2021_actualizat_oct_2019-1

Anunt

 

Go to top