Programul Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România
Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European) 2014-2021

 

FACULTATEA DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL-POLITICE

MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ 2019-2020
în  domeniul ASISTENȚĂ SOCIALĂ la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norvegia
Finanțare: 1200 Euro/lună + transport
(avans 80% înainte de plecarea în mobilitate + sold 20% după întoarcerea din mobilitate)

Download PDF

      CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de practică SEE, studenţii trebuie:

  • Să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, nivel licenţă / master;
  • să ateste cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B2;
  • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70 % din punctajul maxim;
  • studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei (înainte de prima sesiune de examene) minimum 7,5;
  • să obţină min. nota 7,00 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Nu pot participa la această selecție studenții care au beneficiat deja de un grant SEE de practică în anul academic anterior (2018-2019).

Go to top