Programul Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România
Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European) 2014-2021

 

FACULTATEA DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL-POLITICE

MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ 2019-2020
în  domeniul ASISTENȚĂ SOCIALĂ la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norvegia


Finanțare: 1200 Euro/lună + transport
(avans 80% înainte de plecarea în mobilitate + sold 20% după întoarcerea din mobilitate)

 

      CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de practică SEE, studenţii trebuie:

 • Să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, nivel licenţă / master;
 • să ateste cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B2;
 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70 % din punctajul maxim;
 • studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei (înainte de prima sesiune de examene) minimum 7,5;
 • să obţină min. nota 7,00 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Nu pot participa la această selecție studenții care au beneficiat deja de un grant SEE de practică în anul academic anterior (2018-2019).

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 • Curriculum Vitae (redactat în limba engleză)
 • Scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză și semnată)
 • Extras din foaia matricolă la zi a studiilor de licență și master, dacă este cazul (de la Secretariatul Facultății)
 • Certificat de limbă engleză nivel minim B2 (sau foaia matricolă din liceu și/sau situația școlară aferentă studiilor universitare)
 • Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de studiu SEE, fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, universitatea primitoare, tipul, durata și perioada stagiului.
 • Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:
 • o copie a permisului de şedere;
 • o adeverinţă de la Secretariatul Facultății, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi).

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Criteriile de selecţie şi repartizare sunt următoarele:
a) rezultatele academice - 20% din punctaj;
b) scrisoare de motivație - 20% din punctaj;
c) interviu  -  40% din punctaj;
d) competențele lingvistice - 20% din punctaj.
e) puncte suplimentare - 20% (studenti de etnie romă)

Modalitatea de contestație:
Etapa 1: La nivelul UAIC, printr-o contestație scrisă adresată conducerii UAIC (email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.). 
Etapa 2: Dacă prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație Operatorului de Program (online, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).
În cazul în care contestația este acceptată de către UAIC sau de către ANPCDEFP, atunci candidatura va intra în procesul de evaluare. 

CALENDARUL SELECŢIEI:

12.11. 2019

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

12.11. 2019 – 26.11.2019
(între orele 10 - 15)

Depunerea dosarelor de candidatură
(Secretariatul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Corp A, Demisol)

27. 11. 2019
(orele 11)

Interviul
(Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Corp A, Demisol)

27. 11. 2019
(orele 13)

Afișarea rezultatelor selecției
(Afișier Secretariatul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Corp A, Demisol)

Pentru informații suplimentare:

Alexandra Teodorescu, Serviciul Relații Internaționale, Rectorat – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel. 0232-201021 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate)
Coordonator SEE Conf. dr. Bogdan Ștefanachi, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel. O232-201286

Afișat astăzi, 12. 11. 2019

Go to top