ANUNȚ PENTRU O MOBILITATE DE PREDARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL SOCIAL WORK & COUNSELING SAU WELFARE

Programul SEE

Anul academic 2022-2023

1. Informații generale

Programul SEE oferă posibilitatea de a candida pentru un stagiu de predare în cadrul Programului SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) în anul academic 2022-2023.

Durata minimă a unei mobilități de predare este de 2 zile (fără transport) și 8 ore de predare, iar durata maximă este de 2 săptămȃni (8 ore de predare/săptămână sau un număr de zile mai mic de o săptămână). Durata maximă finanțată este de 5 zile lucrătoare.  Din programul de predare va trebui să reiasă clar că activitățile de predare se vor desfășura în cel puțin două zile consecutive

(de exemplu luni, miercuri și joi, sau marți, miercuri și vineri).

2. Finanțarea pentru stagiul de predare: conform regulilor ghidului Programului SEE (disponibil la adresa http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/03/Bareme-SEE.pdf).

Stagiile de predare se pot desfășura doar în universitățile cu care Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași a semnat acorduri bilaterale SEE și care prevăd acest tip de stagii (STA). 

Procedurile de selecție descrise mai jos sunt conforme cu Ghidul Programului SEE, Regulamentul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind selecţia și organizarea mobilităților în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED, cu respectarea condiţiilor din Ghidul Candidatului SEE, și cu Apelul la candidaturi pentru mobilități de predare în cadrul Programului SEE, aprobat în ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație din data de 5.10.2022.

Nu este permisă dubla finanțare a unei mobilității (finanțarea concomitentă din fonduri SEE și alte fonduri europene). 

Nu pot fi finanţate mai multe mobilităţi de predare decȃt cele menţionate ȋn acord pe fiecare domeniu ȋn parte.

Mobilităţile se pot efectua pȃnă la data de 31 iulie 2023.

3. Eligibilitate

Pentru a putea fi selectați pentru un stagiu de predare SEE, candidații trebuie să aibă o relație contractuală cu UAIC în calitate de personal didactic și de cercetare.

Pentru a fi declarat eligibil, personalul unei universități trebuie să cunoască limba engleză sau limba utilizată ȋn cadrul universităţii gazdă şi, la ȋntoarcerea din mobilitate, trebuie să prezinte universitatea gazdă şi mobilitatea efectuată  unui grup de minim 20 studenţi/cadre didactice ȋn vederea ȋncurajării acestora să participe la mobilităţi SEE. Poze din timpul mobilităţii şi a prezentărilor realizate pentru diseminarea acesteia, precum şi alte materiale promoţionale vor fi trimise pe e-mail Biroului Erasmus+ pentru a fi folosite la promovarea Programului SEE.

Personalul UAIC eligibil poate beneficia de maximum o mobilitate de predare pe an academic.

Cadrele didactice și cercetătorii UAIC selectați deja pentru o mobilitate de predare devin eligibili pentru o nouă selecție numai după efectuarea mobilității respective.

4. Dosarul de candidatură

  1. Curriculum Vitae; 
  2. Teaching Programme, completat cu obiectivele și activitățile propuse pentru mobilitatea Erasmus+ de predare pentru care se candidează (disponibil pe pagina https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/programul-see/programul-see-staff/).
  3. Scrisoare de invitație / Email de confirmare semnat de instituția gazdă, în care să fie menționată și perioada mobilității;
  4. Document din care să reiasă relația contractuală cu UAIC.

5. Etapele și calendarul selecției

  • Selecțiile pentru mobilități SEE de predare se pot organiza pe tot parcursul anului academic, ori de câte ori cadrele didactice primesc confirmări din partea  universităților;
  • Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul SEE al facultății;

Nume, prenume: Elena Simona Vrânceanu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., 0740219578)                                                                                                                        

Data: 17.10.2022

Coordonator SEE 

Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice

 

 Apel predare SEE 2022-2023,

Staff Mobility Agreement for Teaching,

Lista acorduri staff 2022-2023.

 

Go to top