Selecţie pentru mobilităţi  de predare ale cadrelor didactice

 în cadrul Programului  Erasmus+ cu țările programului KA103 (UE)

pentru anul universitar 2018-2019/2019-2020

 Anunt in format PDF

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 30.09.-04.10.2019
SELECŢIA VA AVEA LOC PE DATA DE  07.10.2019

Dosarele de candidatură se pot depune până pe data de 04.10.2019 la Secretariatul Facultătii, Doamna Cristina Lucan și vor conține:

  1. Curriculum Vitae;
  2. Formularul de candidatură;
  3. Teaching Programme semnat de către UAIC și universitatea gazdă;
  4. Adeverință din care să reiasă relația contractuală cu UAIC.

Universitățile partenere pentru care există acorduri încheiate cu facultatea noastră sunt cele din tabelul anexat.

Application form - STA Formular de candidatura

Teaching ProgrammeAnexa_V_HE_Staff-Mobility-Agreement-teaching 2017

Centralizator_programme_countries-all-Acorduri-Erasmus-2014-2020_FSSP_STA2019

 

Go to top