Informații generale

Programul Erasmus+ oferă posibilitatea unor stagii studențești de studiu în cadrul Programului Erasmus+ cu Țări Partenere.

Numărul de stagii disponibile pe universitate:


Stagii de studiu

Australia: 1 (stagiu de 3 luni, nivel doctorat)

Canada: 1 (stagiu de 4,5 luni, nivel licență/ master/ doctorat)

China: 2 (1 stagiu de 3 luni, nivel doctorat + 1 stagiu de 4,5 luni, nivel licență/ master)

Israel: 2 (stagii de 4,5 luni, nivel licență/ master/ doctorat)

Japonia: 1 (stagiu de 3 luni, nivel doctorat)

Coreea de Sud: 2 (stagii de 4,5 luni, nivel licență/ master/ doctorat)

Stagiile de studiu se pot desfășura doar în universitățile cu care Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași a semnat acorduri bilaterale Erasmus+ și care prevăd aceste tipuri de stagii (SMS) (lista acordurilor bilaterale Erasmus+ este anexată).

 Criteriile de eligibilitate, criteriile de selecție, modalitatea de calcul a mediei anilor de studiiși conținutul dosarului de candidaturăsunt conforme cu Ghidul programului Erasmus+  și precizate în Regulamentul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași privind selecția studenților pentru stagii de studiu (SMS) Erasmus+ în Țările Partenere (KA107) pentru anul academic 2019-2020 (disponibile pe pagina http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/).

Întrucât stagiile de studiu se vor desfășura în anul academic 2020-2021 (semestrul I sau semestrul al II-lea), studenții în ani terminali nu sunt eligibili în această rundă de selecții.

Mai multe informatii

Centralizator tari partenere

Regulament selectie

 

Go to top