MOBILITĂŢI DE STUDIU 2018-2019 în domeniul Social Work and Counseling,

Welfare la Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Finanțare: 1200 Euro/lună + transport (90% înainte de plecarea în mobilitate + 10% după întoarcerea din mobilitate)

CRITERII DE ELIGIBILITATE: Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu SEE, studenţii trebuie:

  • Să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice nivel master / doctorat;
  • să ateste cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B2;
  • să fie integraliști la momentul selecției;
  • să aibă media anilor de studiu min. 7,50 la momentul selecției;
  • să obţină minim nota 7,00 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate;

Pot participa la selecție și foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu și/sau practică Erasmus+ și SEE.

Descarcaţi in format PDF

Go to top