Mobilitate de studiu (SMS) de lungă durată - perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.

 

La selecția pentru mobilitățile de studiu de lungă durată  în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE - Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia).

Se pot înscrie la selecție:

  • studenții înmatriculați la zi/ învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
  • studenții din anul I, anul II, respectiv anul III licență (la facultăți unde studiile de licență au o durată de 4 ani) și anul I master;
  • doctoranzii din anul I, II, III, inclusiv cei aflați în perioada de prelungire pentru mobilități desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
  • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
  • foști beneficiari ai unei mobilități de studiu sau de practică în generațiile anterioare de programe Socrates și LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a mobilităților (Socrates/LLP-Erasmus și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

CALENDARUL SELECȚIEI:

 • 10-25.03.2022, orele 16.00: depunerea dosarelor de candidatură la adresele de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • 09.03.2022, orele 12.00: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție pe platforma Google Meet: meet.google.com/xsg-ybmw-zrj 
 • 29.03.2022,  orele 14.00 interviu pe platforma Google Meet: meet.google.com/wzu-xdtq-bnf 
 • 30.03.2022, orele 14.00 afișarea rezultatelor pe site-ul facultății: https://www.fssp.uaic.ro/relatii-internationale/mobilitati-studiu
 • 30.03.2022, orele 14.00 - 31.03.2022, orele 14.00 transmiterea eventualelor contestații la adresele de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • 31.03.2022, orele 16.00 afișarea rezultatelor eventualelor contestații pe site-ul facultății: https://www.fssp.uaic.ro/relatii-internationale/mobilitati-studiu
 • 01.04.2022, orele 10.00 afișarea rezultatelor finale pe site-ul facultății: https://www.fssp.uaic.ro/relatii-internationale/mobilitati-studiu
 • 01.04.2022, orele 11.00: întâlnire informativă cu studenții selectați pentru mobilități de studiu pe platforma Google Meet: meet.google.com/pvz-cmit-kes 

 

Mai multe informatii

Regulament Erasmus+ KA131-HED 

Acorduri cu Universități din statele participante la programul E+ KA131-HED

Acorduri - număr limitat

Locuri studenți mobilități studiu

Rezultate selecție Erasmus+ SMS martie 2022  - UPDATE 31.03.2022

 

Go to top