Mobilitate de studiu (SMS) de lungă durată - perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de lungă durată  în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE - Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia).

Se pot înscrie la selecție:

 • studenții înmatriculați la zi/ învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anul I, anul II, respectiv anul III licență (la facultăți unde studiile de licență au o durată de 4 ani) și anul I master;
 • doctoranzii din anul I, II, III, inclusiv cei aflați în perioada de prelungire pentru mobilități desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • foști beneficiari ai unei mobilități de studiu sau de practică în generațiile anterioare de programe Socrates, LLP-Erasmus și/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a mobilităților (Socrates/LLP-Erasmus și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

CALENDARUL SELECȚIEI:

 • 29.09 - 14.10.2022: depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, d.na Cristina Lucan, între orele 13.30 - 15.00;
 • 07.10.2022: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție la Cafeneaua Erasmus, orele 10.00; 
 • 17.10.2022: interviu în Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, orele 12.00;
 • 19.10.2022: afișarea rezultatelor, Avizierul și Website-ul facultății;
 • 20.10.2022: depunerea contestațiilor la secretariatul facultății;
 • 21.10.2022: întâlnire informativă cu studenții selectați în Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, orele 10.00;

 

Anunt selectie mobilități de studiu E+

Regulament Erasmus+

Acorduri Erasmus+

Acorduri CG SEN 2022-28 Common Factsheet

Locuri studenți mobilități studiu

Rezultate selecție Erasmus+ SMS octombrie 2022

Go to top