FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINTE SOCIAL-POLITICE
MOBILITĂŢI DE STUDIU ÎN ANUL ACADEMIC 2019-2020
în  domeniul:
 
Social Work and Counseling/Welfare (0923, 0929)

Nivel de studiu: MASTER
Numărul de mobilităţi: 1

Finanțare: 1200 Euro/lună + transport
(avans 80% înainte de plecarea în mobilitate + sold 20% după întoarcerea din mobilitate)


      CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu SEE, studenţii trebuie:

  • Să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de Filosofie şi Ştiinte Social-Politice nivel master;
  • să ateste cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B2;
  • să fie integraliști la momentul selecției;
  • să aibă media anilor de studiu min. 7,50 la momentul selecției;
  • să obţină minim nota 7,00 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate;

Mai multe informaţii

 

Go to top