Cererile privind reînmatricularea studenţilor în anul universitar 2020/2021 se vor depune ONLINE la secretara specializării (adresele de e-mail se regăsesc pe site-ul facultăţii la rubrica Contact) în perioada 01.10.2020 – 09.10.2020.

 Documente/condiţii necesare reînmatriculării:

 • Cerere tip prin care se solicită reînmatricularea;
 • Chitanţă de 200 lei (reînmatriculare) care se plateşte la BRD în cod 29;
 • Taxa de şcolarizare din anii anteriori trebuie să fie achitată integral (să nu aveţi rest de plată).

ATENŢIE - Reînmatricularea se face în funcţie de numărul de locuri disponibile, fără a depăşi cifra de şcolarizare!

Descarcati Cerere reînmatriculare

 

Pâna pe data de 17 septembrie 2020 toţi studenţii trebuie să-şi verifice situaţia şcolară din e-sims (taxa de şcolarizare şi notele).

Daca apar neclarităţi, diferenţe, omisiuni, sunteţi rugaţi să le semnalaţi!!!

  

Senatul Universitatii se va întruni pe data de 24 septembrie pentru a lua o decizie referitoare la modul de deschidere si desfasurare a activitatii didactice.

Potrivit Masurilor Aprobate prin ORDINUL nr. 5.487/1.494/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 1 septembrie 2020, Cap I. Art 3 (2):

Cu 7 zile înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei instituții de învățământ superior în parte, senatul universitar stabilește aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a activităților didactice în instituțiile de învățământ prevăzute în Ghidul - învățământ superior din anexa nr. 2.

 

Rrecizari sesiune septembrie

Hotarare BECA 4S-sesiune septembrie 2020


 • PERIOADA STABILITĂ PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE:

31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE 2020

 • PERIOADA DEPUNERII CERERILOR PENTRU EXAMINARE/REEXAMINARE:

(cererile se transmit pe email, secretarei specializării)

 1 AUGUST – 25 AUGUST 2020

 • PERIOADA PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR:

(depunerea documentelor conform metodologiei)

1 AUGUST – 25 AUGUST 2020

(documentele se transmit pe email, secretarei specializării şi secretarului comisiei de finalizare a studiilor)

 EXAMENELE DIN ACEASTĂ SESIUNE SE SUSŢIN ONLINE

        -din partea secretariatului FFSSP

Adeverintele de absolvire sunt inca la semnat, la conducerea universitatii!!!

In momentul cand vom intra in posesia lor, va vom anunta!!!

 

Studenţii, masteranzii şi doctoranzii, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2020-2021, se vor înscrie completand formularul online, până la data de 15 iulie 2020: 


Completați Formular Cazare

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti."

 

IMPORTANT ! ! !
Informare privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în cadrul procesului de repartiţie cazare

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completate în prezentul formular, sunt necesare pentru: realizarea obiectului de activitate principal al instituției, respectiv educaţie şi cultură; iniţierea şi derularea de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție; îmbunătăţirea modului de comunicare cu studenții; comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre student şi universitate.
Acest formular va ajuta, strict, la întocmirea listelor de cazare, respectiv la repartizarea studenților Facultății de Filosofie și Științe Social - Politice în campusurile Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

 

 • Detalii despre spaţiile de cazare ale UAIC: 

https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

 • Harta clădirilor UAIC

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Harta-Campus-UAIC.pdf

 • Regulamentul de cazare poate fi consultat la :

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/15RegulamentulServiciilorpentruStudenti.pdf

Studenţii care solicită cazare în baza unor

 • criterii medicale
 • criterii sociale specifice: student orfan de unul sau ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
 • studenţii familişti
 • alte cazuri specifice (studenți cu stagii Erasmus, SEE)

vor completa formularul on-line și vor depune dosare specifice pentru fiecare caz în parte la administratorul șef al facultății până la 31.07.2020


Informații despre actele necesare pentru cazurile speciale.

Pentru orice alte detalii/amănunte/probleme despre procedura și etapele de cazare, puteti contacta pe administratorul șef al facultății: Petronela Mihailovici email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / nr. telefon: 0232-201155

Go to top