Cursuri de formare și certificare la nivel mediu ECDL, pentru studenti.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași implementează proiectul „Cadrul pentru dezvoltarea durabilă a componentei digitale a universității – eUAIC", cod proiect 127544578, finanțat prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

La finalul cursului este obtinut gratuit Permisul European de Conducere a Computerului, calificare deosebit de utila, care certifica competentele dumneavoastra digitale.

Grupul-țintă al activitătii va fi format din 250 de studenți din cadrul facultăților UAIC.

Informații detaliate despre criteriile de eligibilitate și selecție, calendarul de selecție și actele necesare pentru dosarul de candidatură se regăsesc în Metodologia de selecție a grupului-țintă, document publicat pe pagina proiectului, la adresa: https://euaic.pnrr.uaic.ro/, sectiunea Programe de formare


Așteptăm, până pe data de 12 aprilie, candidaturile persoanelor interesate de această oportunitate de perfecționare, dar și solicitări pentru clarificări și informații suplimentare la adresa de e-mail