PROGRAMUL PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR PENTRU STUDENŢI

ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023  

“EURO 200” este un program prin care studenţii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior din România cu o vârstă de până la 26 de ani şi provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 500 ron pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, conform Hotărârii nr. 395/04.05.2023. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator si se acordă o singură data în cadrul unei familii.

Acte necesare Program “Euro 200”: 

1.         Cerere tip conform modelului prevăzut în anexa nr.2 a Legii 269/2004, format Word sau PDF;

2.         Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;

3.         Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

4.         Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;

5.         Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii - în original;

6.         Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (500 RON) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă recomandată, conform Hotărârii nr. 395/04.05.2023:

    1. Pentru desktop-procesor cu frecvenţă nominală minimum 3.0 GHz ; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5” şi rezoluţie minimum 1.920 x 1.080; tastatură, mouse optic; cameră web;
    2. Pentru laptop, notebook, ultrabook şi dispozitive echivalente – procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; diagonală minimum 14”; rezoluţie minimum 1.366 x 768; cameră web.

Calculatoarele a căror achiziţionare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu un sistem de operare licenţiat.

7.         Adeverința eliberată de către Facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu MINIMUM 45 DE CREDITE în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul 1), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1).

Documentele vor fi trimise pe mail către Cristina Lucan – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Telefon: 0232/201102 int 2481) până la data de 22 mai 2023.

Comisia de selecţie:

1.       Prof.dr. Anton Adămuţ – Prodecan

2.       Prof.dr. Alexandru Grădinaru – Prodecan

3.       Cristina Lucan – Secretar

4.       Romedea Andrei Petru – reprezentant studenţi.

Go to top