Intilnirea informativa cu studentii de la specializarea ASISTENTA SOCIALA va avea loc Marti, 17 Noiembrie orele 9, in Sala de Consiliu a Facultatii de Filosofie si Stiinte Social-Politice

 

Programul “Fondul de burse” RO 015
Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE (Spaţiul Economic European) 2009-2014

 

FACULTATEA DE FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE

MOBILITĂŢI DE PRACTICA 2015-2016
în  domeniul ASISTENTA SOCIALA
Finanţare: (echivalentul în LEI) 1200 Euro/lună + 500 Euro transport şi asigurare medicală
(80% înainte de plecarea în mobilitate + 20% după întoarcerea din mobilitate)


      CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu SEE, studenţii trebuie:

 • Să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE, nivel licenţă / master;
 • să ateste cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B1;
 • să fie integralişti;
 • să obţină minim nota 7.00 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.
 • NOU!!!! foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus şi SEE) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii.

NU POT PARTICIPA LA ACEASTĂ SELECŢIE studenţii care au obţinut un grant SEE (de studiu sau practică) în anul academic 2013-2014 sau 2014-2015!!!

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 • Curriculum Vitae (redactat în limba engleză)
 • Scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză şi semnată)
 • Extras din foaia matricolă la zi a studiilor de licenţă şi master, dacă este cazul (de la Secretariatul Facultăţii)
 • Certificat de limbă engleză:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepţie fac certificatele recunoscute internaţional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obţinute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepţie fac studenţii care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă.
 • Declaraţie care atestă numărul de luni cumulate de mobilitate Erasmus/ciclu de studii; (După modelul “Subsemnatul.... student în anul ..., înscris în anul universitar ... ciclul de studii (licenţă sau master) ….la Facultatea... specializarea...... declar pe propria răspundere că am cumulat până în prezent X nr de luni de mobilitate Erasmus in perioada... ”. Semnătură, data  (în română)
 • Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:
 • o copie a permisului de şedere;
 • o adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi).

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Criteriile de selecţie şi repartizare sunt următoarele:
a) rezultatele academice - 20% din punctaj;
b) scrisoare de motivatie - 20% din punctaj;
c) interviu  -  40% din punctaj;
d) competentele lingvistice - 20% din punctaj.

Modalitatea de contestatie:
Etapa 1: La nivelul UAIC, printr-o contestatie scrisa adresata conducerii UAIC (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) . 
Etapa 2: Daca prima contestatie este respinsa, candidatul are dreptul sa adreseze o a doua contestatie Operatorului de Program (ANPCDEFP Bucuresti) (email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) .
In cazul in care contestatia este acceptata de catre UAIC sau de catre ANPCDEFP, atunci candidatura ca intra in procesul de evaluare. 

 

 

Go to top