Sesiunea de restanţe / finalizare studii

29 august – 11 septembrie 2022

Sesiunea de examene din perioada 29 august – 11 septembrie 2022, prevăzută în structura anului universitar 2021-2022, este destinată studenţilor care au beneficiat de mobilităţi Erasmus în anul universitar 2021-2022 şi studenţilor care, din motive medicale întemeiate, nu au putut finaliza situaţia scolară la finalul semestrului II, indiferent de anul de studiu.

Sesiunea de restanţe

Prezentarea la examenele din această sesiune se va face cu respectarea regulamentelor în vigoare.

Un student are dreptul de a participa o singură dată, la una din cele două sesuni de restanţe (iunie sau septembrie). La sesiunea din septembrie se vor prezenta doar studenţii care, din motive medicale, nu s-au prezentat în iunie, sau studenţii Erasmus.

1 - 4 septembrie – Depunerea cererilor şi a documentelor medicale justificative (cu data din perioada 20 iunie - 03 iulie 2022).

6 - 8 septembrie – Susţinerea restanţelor.

 

Examene de finalizare studii

1 - 4 septembrie – Înscrierea studenţilor integralişti (depunerea documentelor de înscriere şi a documentelor medicale  justificative).

8 septembrie – Înscrierea studenţilor care au susţinut restanţe în perioada 6 - 8 septembrie.

9 - 11 septembrie – Susţinerea examenelor de finalizare studii.

 

 

 

Go to top