CALENDAR TABERE 2023

Informarea, înscrierea, selecția și definitivarea listelor cu studenții beneficiari se va face după următorul calendar:

  • transmiterea de către universități a metodologiei și documentației aferente facultăților, afișarea la loc vizibil și pe site-ul propriu: 23.05.2023
  • perioada de depunere a cererilor: 24.05 – 14.06.2023
  • desemnarea comisiei de selecție a studenților beneficiari și a comisiei de soluționare a contestațiilor și afișarea componenței acestora, precum și a datelor de întrunire a acestora: 14.06.2023
  • întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora conform art.15 din metodologie și afișarea acestora: 16.06.2023
  • întrunirea comisiei de selecție: 19-20.06.2023
  • afișarea procesului verbal de selecție a studenților și a listelor cu studenții selectați: 20.06.2023  perioada de depunere a contestațiilor: 21-23.06.2023
  • întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor și soluționarea acestora: 26-27.06.2023
  • afișarea listelor finale: 27.06.2023

Nota calendar

MO Partea I nr. 407Bis Tabere studentesti

Nota repartitie tabere studentesti 2023

Repartizare locuri tabere 2023

 

 

 

Go to top