conexionis

CONEXIUNI. INTERDISCIPLINARY RESEARCH Grupul pentru DIALOG  FILOSOFIC

Scopul organizării acestui eveniment este acela de a face capabilă cultura și interdisciplinaritatea să colaboreze în vederea dezvoltării spațiului universitar local, national și internațional. Astfel, studenții de la toate domeniile de cercetare vor constitui, pe parcursul întregii activități, un dialog constructiv în jurul temelor propuse și a corelativelor ei din filosofie, religie și știință.

Obiectivele activității sunt:


 • dezvoltarea   culturii   ieșene   prin  crearea   unei  platforme   dialogale   interdisciplinare studențești în cadrul universitar local, national și internațional;
 • organizarea unui proiect cultural de către studenții și pentru studenții interesați de dialog interdisciplinar;
 • crearea unei echipe care să dețină o experiență minimă în derularea de proiecte culturale în vederea întreprinderii unor proiecte viitoare cu impact major în comunitate;
 • sprijinirea  și complementaritatea  reciprocă  între facultățile  și universitățile  din spațiul românesc în demersurile științifice aferente fiecărei discipline;
 • crearea  și/sau șlefuirea  unor noi viziuni  asupra  unei teme de cercetare,  care poate fi abordată din perspectivă socio-umană și tehnico-virtuală;
 • construirea și întreținerea  unor relațiilor studențești culturale la nivel local, național și internațional;
 • verificarea, eficientizarea și aplicabilitatea informațiilor dobândite în particular sau prin sistemul educațional;
 • armonizarea, într-o activitate multi-culturală, a mai multor discipline, viziuni, facultăți și universități;
 • promovarea culturii de tip integrator în mediul academic;
 • apariția unei publicații interdisciplinare studențești;
 • crearea unei platforme web dedicate interdisciplinarității.

 

conexionis2