BIBLIOTECI

Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”

Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi a fost înfiinţată în 1835 ca bibliotecă a Academiei Mihăilene. Componentă principală a vieţii universitare ieşene, instituţia de cultură are un rol foarte important în informarea şi formarea publicului, având la dispoziţie următoarele resurse:

   • fond existent de 2.500.000 de unităţi bibliografice cu o creştere anuală de 25.000 de volume
   • abonamente la importante baze de date electronice: ProQuest, SpringerLink, Ebsco, Scopus, Embase, ScienceDirect, EuropeanSources cu carţi electronice precum şi rezumate şi articole integrale din reviste, dintr-o mare varietate de domenii: literatură, artă, istorie, drept, medicină, economie, tehnologia informaţiei, ştiinţe exacte, etc. ce pot fi accesate din cele 100 de calculatoare puse la dispoziţia cititorilor în centrală şi filiale
   • colecţii speciale ce tezaurizează peste 100.000 de documente, manuscrise, carte veche românească, carte veche straină, albume, hărţi, stampe, piese de arhivă
   • 30 de săli de lectură cu 1200 de locuri în sediul central şi cele 13 filiale
   • 16.800 de cititori activi, majoritatea studenţi şi cadre didactice şi 465.000 de împrumuturi
   • cooperare, colaborare, schimb şi împrumut interbibliotecar cu peste 30 de parteneri interni şi 100 de parteneri externi din 55 de ţări

Accesul la serviciile oferite de bibliotecă se face pe baza permisului de intrare valabil atât pentru unitatea centrală cât şi pentru filiale. Eliberarea permiselor şi vizelor se face la Biroul de Permise (str. Păcurari, nr.4, parter).

bcu

Pentru a afla cota unei cărţi, poţi accesa şi de acasă catalogul online al bibliotecii.

Program

De luni până vineri

 • Împrumut: între orele 9.00-13.00 şi 15-19.00

Permise noi (parter):10.00-16.00

Sala ,,M. Sadoveanu” (etaj 1): 8.30-20.00

Sala ,,H. P. Bengescu” (etaj 2): 8.30-20.00

Sala ,,N. Iorga (etaj 2): 8.30-20.00

Sala ,,G. Ibrăileanu” (periodice): 8.30-20.00

Sala ,,T. Maiorescu” (profesori): 8.30-20.00

Sala ,,D. Cantemir” (Colecţii speciale): 8.30-15.00

Comenzile din depozit se servesc între orele 9.00-13.00 şi 15.00-19.00.

Sâmbătă şi duminică: ÎNCHIS

Actele necesare eliberării permisului:

 • studenţi :
 • carnet de student vizat (adeverinţa de student);
 • buletin de identitate;
 • fotografie tip buletin de identitate;

Permisul este valabil pe durata studiilor universitare şi se vizează în fiecare an universitar

 • absolvenţi de facultate, inclusiv cadre didactice universitare:
 • buletin de identitate;
 • adeverinţa de salariat;
 • fotografie tip buletin de identitate

Tarifele pentru elberarea permisului de acces:

 • pentru studenţi la facultaţi de stat: 8,00 RON (80.000 ROL)
 • pentru studenţi la facultăţi particulare: 20,00 RON (200.000 ROL)
 • cadre didactice universitare: 12,00 RON (120.000 ROL)
 • pentru nespecifici – absolvenţi de instituţii de învăţământ superior – 15,00 RON (150.000 ROL)
 • elevi din clasă terminală de liceu: 10,00 RON (100.000 ROL)
 • alte categorii de cititori cu sau fără domiciuliul în Iaşi: 10,00 RON (100.000 ROL)
Biblioteca de filosofie (se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Tel.: 0232-201155.)
Go to top