DECAN: Prof.univ.dr. CONŢIU TIBERIU ŞOITU


00.poza Soitu Contiu-112x84 1

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

tel: 0232-201372

 pagina personală

 


Program de audienţe:

            Luni: 10:00 - 12:00

            Marţi: 10:00 - 12:00

           Miercuri: 10:00 - 12:00

 

 

DECANUL reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii. Decanul reprezintă facultatea în relaţiile cu alte facultăţi din Universitate sau din afara Universităţii şi are următoarele atribuţii:

 • decanul prezintă anual, un raport, consiliului facultăţii privind starea facultăţii;
 • conduce şedinţele Consiliului Facultăţii;
 • coordonează activitatea Biroului Consiliului Facultăţii;
 • pune în aplicare hotărârile Senatului Universităţii, Biroului Senat al Universităţii şi Consiliului Facultăţii şi răspunde în faţa acestora de aducerea lor la îndeplinire;
 • coordonează realizarea Planului strategic şi a Planului operaţional ale facultăţii;
 • propune măsuri de atragere şi utilizare a resurselor financiare; 
 • asigură managementul didactic şi al calităţii în facultate, fiind Directorul Şcolii doctorale şi al Departamentului ID din facultate;
 • propune alocarea resurselor financiare bugetare şi extrabugetare ale facultăţii şi propune Consiliului Facultăţii încadrarea salarială a personalului din facultate;
 • avizează planurile de învăţământ, statele de funcţiuni şi referatele de plata cu ora;
 • coordonează sesiunile concursului de admitere, ale examenului de finalizare a studiilor de licenţă şi de disertaţie;
 • coordonează utilizarea şi gestionarea corespunzătoare a bazei materiale a facultăţii;
 • asigură managementul pentru studenţi, aprobă înscrierea şi reînscrierea studenţilor, verifică şi semnează suplimentele la diplomă;
 • aprobă, în condiţiile prevăzute de Regulamentele Universităţii şi  în acord cu criteriile votate de Consiliul Facultăţii, cererile studenţilor referitoare la:
  • reducerea taxei de şcolarizare; 
  • programarea examenelor în sesiunea de examene şi de restanţe;
  • echivalarea notelor studenţilor transferaţi, a celor ce urmează a doua facultate, a studenţilor care beneficiază de prelungire de şcolaritate sau a celor repetenţi;
  • reexaminarea pentru îmbunătăţirea notei; 
  • repartizarea temelor de licenţă, şi disertaţie;
 • asigură îndeplinirea indicatorilor de finanţare C.N.F.I.S. şi C.N.C.S.I.S. la nivel de facultate;
 • avizează planurile de învăţământ şi statele de funcţii pentru specializările din facultate, inclusiv pentru masterate, cursuri postuniversitare, învăţământ la distanţi, Şcoala Doctorală;
 • asigură respectarea normativelor şi regulamentelor în vigoare;
 • prezidează comisiile de doctorat din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, la cererea Decanului;
 • coordonează activitatea de Protecţia Muncii, Pază şi Stingerea Incendiilor şi Apărare Civilă din facultate.

Extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Go to top