PRODECANI

PRODECAN DIDACTIC: Prof.univ.dr. ANTON ADĂMUŢ


profAntonAdamut

 

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

tel: 0232-201372

pagina personală

 


Program de audienţe:

            Luni: 10:00 - 12:00

            Miercuri: 10:00 - 12:00

           Joi: 10:00 - 12:00

 

Fişa postului PRODECAN DIDACTIC

 

PRODECANUL DIDACTIC are următoarele atribuţii:

 • propune decanului soluţii privind structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
 • participă la elaborarea rapoartelor anuale privind managementul facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea normelor eticii academice la nivelul facultăţii;
 • participă la şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile Rectorului, ale Consiliului de administraţie şi Senatului Universităţii;
 • propune programele de studii ale facultăţii;
 • înlocuieşte decanul facultăţii, în limitele stabilite prin decizia privind angajarea şi plata cheltuielilor bugetare;
 • semnează în locul decanului actele de studii ale studenţilor şi absolvenţilor, documente elaborate la solicitarea unor instituţii şi alte documente specifice facultăţii în limita delegării de atribuţii stabilite de către decanul facultăţii;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al facultăţii;
 • propune criteriile de evaluare ştiinţifică a cercetătorilor şi cadrelor didactice;
 • analizează şi propune regulamentul de examene anuale licenţă şi disertaţii;
 • sintetizează şi propune spre aprobarea Consiliului Facultăţii statele de funcţiuni şi  planurile de învăţământ elaborate de departamente;
 • coordonează planificarea sesiunilor de examene / restanţe;
 • sintetizează, analizează şi propune în Biroul Consiliului oportunitatea unor noi specializări (inclusiv postuniversitare);
 • coordonează activitatea de aplicare a sistemului european de credite transferabile         E.C.T.S.;
 • în baza analizelor propune cuantumul taxelor de studiu în cadrul descris de regulamentul Universităţii, Hotărârile Senatului Universităţii şi BECA;
 • analizează condiţiile desfăşurării practicii;
 • avizează şi aprobă modificarea şi reprogamarea activităţilor didactice;
 • sintetizează şi propune Biroului Consiliului facultăţii cifrele de şcolarizare;
 • organizează concursurile pe posturi la nivelul facultăţii şi verifică îndeplinirea condiţiilor legale ale desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;
 • participă, la solicitatea decanului, la şedinţele BECA;
 • poate participa, în calitate de membru, la întrunirile comisiilor didactice din universitate;
 • coordonează desfăşurarea colocviilor de admitere la gradul I şi II;
 • prezidează comisiile de doctorat din cadrul Facultăţii de Filosofie;
 • coordonează şi alte activităţi la solicitarea decanului şi a Consiliului Facultăţii.

 

 

PRODECAN CU PROBLEME STUDENŢEŞTI: Conf.univ.dr. ALEXANDRU GRĂDINARU


Alexandru Gradinaru

 

  e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

tel: 0232-201372

 pagina personală

 


Program de audienţe:

            Luni: 10:00 - 12:00

            Miercuri: 10:00 - 12:00

           Joi: 10:00 - 12:00

 

Fişa postului PRODECAN CU PROBLEME STUDENŢEŞTI

 

PRODECANUL CU PROBLEME STUDENŢEŞTI are următoarele atribuţii:

 • propune decanului soluţii privind structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
 • participă la elaborarea rapoartelor anuale privind managementul facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea normelor eticii academice la nivelul facultăţii;
 • participă la şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile Rectorului, ale Consiliului de administraţie şi Senatului Universităţii;
 • propune programele de studii ale facultăţii;
 • înlocuieşte decanul facultăţii, în limitele stabilite prin decizia privind angajarea şi plata cheltuielilor bugetare;
 • semnează în locul decanului actele de studii ale studenţilor şi absolvenţilor, documente elaborate la solicitarea unor instituţii şi alte documente specifice facultăţii în limita delegării de atribuţii stabilite de către decanul facultăţii;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al facultăţii;
 • propune fondurile de deplasări pentru manifestări ştiinţifice şi perfecţionări;
 • coordonează realizarea orarului facultăţii, coordonează realizarea orarului facultăţii pentru învăţâmântul ID şi planificarea sesiunilor de examene la ID;
 • coordonează activitatea sportivă din facultate;
 • coordonează activitatea închirierilor de spaţii pentru desfăşurarea de cursuri şi seminarii;
 • elaborează documentele necesare înfiinţării unor noi laboratoare de licenţă finanţate de minister sau de alte instituţii naţionale / internaţionale;
 • coordonează activitatea legată de schimburile studenţeşti interuniversitare;
 • coordonează activităţile de reorganizare şi actualizare a site-ului facultăţii;
 • coordonează activităţile de reprezentare a facultăţii la Târgul Ofertelor Academice;
 • coordonează activităţile de reprezentare a facultăţii la Târgul Ofertelor Masterale;
 • coordonează activităţile pentru Ziua Absolventului;
 • coordonează comisia de atribuire a burselor şi a biletelor de tabără;
 • evaluează şi rezolvă problemele studenţeşti privind locurile bugetare, trecerea la alte specializări, repartiţia locurilor în cămine etc.;
 • actualizează şi redactează Ghidul de Studii al Facultăţii de Filosofie;
 • prezidează comisiile de doctorat din cadrul Facultăţii de Filosofie;
 • coordonează activităţile de premiere a studenţilor şi alte activităţi la solicitarea   decanului şi a Consiliului Facultăţii.

 

 

Prodecan cercetare, Relaţii Internaţionale: Conf.univ.dr. BOGDAN ŞTEFANACHI


poza Bogdan Stefanachi 112x84px 1

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

tel: 0232-201372

 pagina personală

 


Program de audienţe:

            Luni: 10:00 - 12:00

            Marţi: 10:00 - 12:00

           Miercuri: 10:00 - 12:00

 

Fişa postului PRODECAN CERCETARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

 PRODECANUL CERCETAREŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE are următoarele atribuţii:

 • propune decanului soluţii privind structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
 • participă la elaborarea rapoartelor anuale privind managementul facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea normelor eticii academice la nivelul facultăţii;
 • participă la şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile Rectorului, ale Consiliului de administraţie şi Senatului Universităţii;
 • propune programele de studii ale facultăţii;
 • înlocuieşte decanul facultăţii, în limitele stabilite prin decizia privind angajarea şi plata cheltuielilor bugetare;
 • semnează în locul decanului actele de studii ale studenţilor şi absolvenţilor, documente elaborate la solicitarea unor instituţii şi alte documente specifice facultăţii în limita delegării de atribuţii stabilite de către decanul facultăţii;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al facultăţii;
 • coordonează activitatea ştiinţifică din facultate, domeniul relaţiilor internaţionale şi mobilităţile studenţeşti;
 • centralizează şi sintetizează activitatea ştiinţifică din departamente;
 • coordonează activitatea Centrelor de Cercetare;
 • pregăteşte şedinţele Consiliului Facultăţii şi pune la dispoziţia membrilor Consiliului materialele necesare;
 • coordonează circulaţia actelor şi hotărîrilor în interiorul facultăţii, cât şi spre Rectorat şi Senat;
 • elaborează şi propune Regulamentul de Funcţionare a Facultăţii, Regulamentul de Alegeri, Regulamentul de Admitere etc;
 • propune noi granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică în facultate;
 • propune şi coordonează graficul manifestărilor ştiinţifice din facultate;
 • propune Planul de Diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice;
 • răspunde de îndeplinirea la nivel de facultate a indicatorilor C.N.C.S.I.S;
 • coordonează organizarea sesiunilor de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti din cadrul facultăţii;
 • coordonează activităţile de pregătire şi desfăşurare a zilelor U.A.I.C. la Facultatea de Filosofie;
 • prezidează comisiile de doctorat din cadrul Facultăţii de Filosofie;
 • coordonează şi alte activităţi la solicitarea decanului şi a Consiliului Facultăţii.

 

Go to top