Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice realizează activitățile de asigurare a calității în facultate, monitorizează calitatea programelor de studii, elaborează anual Raportul de evaluare internă privind calitatea educației și asistă în facultate evaluările externe.

Componenţa comisiei:

Preşedinte: Conf.Univ.Dr. Nina Mihaela Mihalache

Membri: Lect.Univ.Dr. Florin Crâșmăreanu

Lect.Univ.Dr. Elena Simona Vrânceanu

Lect.Univ.Dr. Horia Costin Chiriac

Student Romedea Andrei Petru

 

 

Comisia de etică a cercetării

Comisia de etică a cercetării din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice analizează și avizează proiectele de cercetare propuse de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi, precum şi de către cercetătorii și cadrele didactice ale facultăţii, din perspectiva îndeplinirii exigenţelor etice şi deontologice specifice; analizează cazurile de fraudă academică, inclusiv a plagiatului, precum și a altor abateri grave de la normele eticii științifice (încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală etc.).

Componenţa comisiei:

Preşedinte: Prof.Univ.Dr. George Bondor

Membri: Prof.Univ.Dr. Daniela Cojocaru

Conf.Univ.Dr. Bogdan Ştefanachi

Conf.Univ.Dr. Ioan Alexandru Tofan

Lect.Univ.Dr. Ovidiu Gherasim Proca

  1. Regulament Comisie Etica a Cercetarii
  2. Metodologie avizarea proiectelor de cercetare

 

 

Comisia de actualizare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 

Comisia de actualizare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice are misiunea de a alinia Regulamentul de Organizare şi Funcţionare cu Carta, regulamentele şi procedurile Universităţii, Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare şi orice alte prevederi legislative relevante.  

Componenţa comisiei:

Preşedinte: Prof.Univ.Dr. Anton Adămuţ

Membri: Conf.Univ.Dr. Mihaela Rădoi

Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei

Lect.Univ.Dr. Viorel Ţuţui

Lect.Univ.Dr. Diana Mărgărit

 

Go to top