ANUNȚ MOBILITĂȚI DE PREDARE

PENTRU CADRE DIDACTICE

Programul Erasmus+ KA103 cu Țări Participante

(Țări UE, SEE, Marea Britanie, Turcia, Serbia și Macedonia de Nord)

 

Criteriul de selecție constă în evaluarea obiectivelor și activităților propuse pentru mobilitatea Erasmus+ de predare pentru care se candidează, conform Teaching Agreement-ului din dosarul de candidatură.
Dosarul de candidatură trebuie să includă CV-ul candidatului, Teaching Agreement-ul completat cu activitățile planificate și un document din care să reiasă relația contractuală cu UAIC.
Durata minimă a unei mobilități de predare este de 2 zile (minimum 8 ore). Conform Ghidului Programului Erasmus+, există posibilitatea efectuării și de mobilități combinate (predare cu
formare), caz în care numărul minim de ore de predare este de 4 ore/săptămână.
 
!!! Pot participa la selecție cadrele didactice și cercetătorii UAIC care nu sunt deja selectați pentru o mobilitate de predare în cadrul apelurilor precedente și care nu și-au desfășurat mobilitatea/nu și-au început formalitățile de deplasare pentru mobilitate până la momentul selecției.
!!! Termenul limită de desfășurare a acestor mobilități este finalul anului academic în curs (30 septembrie 2022).
 
Dosarele de candidatură se depun on-line în perioada 10 decembrie 2021 - 14 ianuarie 2022  la coordonatorul Erasmus+ STA pe facultate (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).
 
Pentru informații suplimentare și pentru a răspunde eventualelor întrebari, Biroul de Relații Internaționale al UAIC organizează două ședințe informative on-line, după cum urmează:

J o i , 2 d e c emb r i e 2 0 2 1 , o r a 1 5 . 0 0https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=me312bb953191e088a9bab75845071beb

.Mi e r c u r i , 8 d e c emb r i e , o r a 1 1 . 0 0 : https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m73986725f3c269ce4ae10b4d3f392fbd

 
Go to top