Programul Erasmus+ oferă posibilitatea efectuării de mobilități de predare în cadrul Programului Erasmus+ cu țări participante (KA131-HED).

Durata minimă a unei mobilități de predare este de 2 zile (fără transport) și 8 ore de predare, iar durata maximă este de 2 luni (8 ore de predare/săptămână sau un număr de zile mai mic de o săptămână)Din programul de predare va trebui să reiasă clar că activitățile de predare se vor desfășura în cel puțin două zile consecutive (de exemplu luni, miercuri și joi, sau marți, miercuri și vineri).

Numărul maxim de locuri disponibile pe facultate este de 5. Țările participante la program sunt statele membre UE, SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) Turcia, Macedonia de Nord și Serbia.

Termenul limită de desfășurare a acestor mobilități este finalul anului academic 2022-2023 (30 septembrie 2023).

Un cadru didactic poate beneficia de maximum două mobilități de predare pe an academic (câte una pe semestru). Nu se acceptă schimbări de destinație ulterior selecției.

Se poate înscrie la selecție:

  • personalul didactic și de cercetare angajat pe perioadă nedeterminată;
  • personalul didactic și de cercetare angajat pe perioadă determinată;
  • personalul didactic și de cercetare asociat (cu contract la plata cu ora).

Cadrele didactice și cercetătorii UAIC selectați deja pentru o mobilitate de predare devin eligibili pentru selecție numai după efectuarea mobilității respective.

5. Dosarul de candidatură

  1. Curriculum Vitae;
  2. Teaching Programme, completat cu obiectivele și activitățile propuse pentru mobilitatea Erasmus+ de predare pentru care se candidează (disponibil pe pagina http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/mobilitati-de-predare/);
  3. Scrisoare de invitație / Email de confirmare / Teaching semnat de instituția gazdă unde se va desfășura mobilitatea (se acceptă o copie scanată transmisă prin email), în care să fie menționată și perioada mobilității;
  4. Document din care să reiasă relația contractuală cu UAIC.

Selecțiile pentru mobilități Erasmus+ de predare se pot organiza pe tot parcursul anului academic, ori de câte ori cadrele didactice primesc confirmări din partea universităților;
Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul Erasmus pe facultate / secretariatul facultății. 

Notă* 31 martie 2023 este  termenul limită pentru depunerea dosarelor. 

 

Go to top