Studenţii cu taxă orfani de ambii părinţi, ai centrului de plasament şi cei orfani de un părinte, care nu au împlinit vârsta de 26 ani vor depune în perioada 16.03-30.03.2016 la secretariatul Facultăţii de Filosofie un dosar pentru reducerea taxei de şcolarizare, cuprinzând următoarele documente:

  1. Cerere adresată domnului decan+dosar plic
  2. Copie CI+ certificat de naştere student
  3. Copie certificat de deces (dacă este cazul)
  4. Adresă centrul de plasament (dacă este cazul)
  5. Veniturile din luna anterioară

Persoana responsabilă: Siminiceanu Georgiana

Decanat                                                      16.03.2016  

Go to top