Stimați studenți din anul I,

Vă rugăm să aduceți cu dumneavoastră la prima întâlnire de tutoriat următoarele acte:

- [original, daca nu este deja adus la facultate] Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în afara României;
- [copie] Cartea de identitate / pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
- [copie] Certificat de naștere;
- [copie] Certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
- [copie] Diploma de licență și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
- [original] În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
- [copie] Diploma de olimpic (dacă este cazul);
- 2 fotografii color tip legitimație (format 2 / 2,5 cm);
-Un dosar plic
-Contractul de scolarizare 

Solicitari studenti anii II si III

Va rog sa aduceți cu dumneavoastra carnetul de student și legitimația de călătorie la prima întâlnire de tutoriat care va fi programată in curând.

 

 

Vă rugăm să urmăriți site-ul facultății în mod periodic. Aici veți regăsi informațiile necesare;

  • -orare
  • -liste grupe și tutori
  • -programări tutoriat anii II,III și programe de masterat
  • -anunțuri de interes general.Cu gânduri bune,Conf.univ.dr. Ioan-Alexandru Grădinaru

Prodecan cu probleme studențești

Go to top