În urma deciziei Senatului Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, din 23 septembrie 2021, de a descentraliza – la nivel de facultate – stabilirea scenariului de desfășurare a activităților didactice, Consiliul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice s-a întrunit în ședință extraordinară, vineri 24 septembrie 2021, ora 12,00.

In acord cu Ordinul 5196/ 3 septembrie 2021, cu anterior amintita decizie a Senatului UAIC, cu Regulamentul privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și internetului (adoptat de Senat UAIC in  23 septembrie 2021), cu Procedura operațională privind desfășurarea activităților didactice față în față pe perioada stării de alerta și a consecințelor determinate de contextul epidemiologic al infecției cu virusul SARS-COV 2 (revizuit de Senat UAIC in  23 septembrie 2021) și  constatând intrarea Municipiului Iași în scenariul galben, începând cu ora 0 a zilei de 24 septembrie 2021, Consiliul Facultății a decis, cu majoritate de voturi, desfășurarea activităților didactice (curs, seminar, laborator) prin intermediul tehnologiei și internetului (on-line).

Cu respectarea reglementărilor, activități de tutoriat, lucrări practice, îndrumare a studenților, masteranzilor, doctoranzilor pot fi programate și desfășurate fată-în față (on-site).

În funcție de evoluția contextului epidemiologic al infecției cu virusul SARS-COV 2 și în acord cu reglementările în vigoare, Consiliul facultății va analiza lunar oportunitatea menținerii sau schimbării acestei decizii.

Go to top