Vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 • Perioada de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie este 15.06 – 22.06.2020;
 • Documentele necesare înscrierii la examenul de finalizare a studiilor licenţă / disertaţie se transmit în format electronic pe e-mail, la secretara de resort (secretara specializării);
 • Următoarele documente se vor transmite secretarului comisiei de evaluare a examenelor de finalizare a studiilor: lucrarea de licenţă / disertaţie în format pdf, declaraţia de originalitate semnată în prealabil de către profesorul coordonator şi raportul de similitudine;
 • Înscrierea se va realiza doar online;

Documente finalizare studii - https://www.fssp.uaic.ro/studenti/finalizare-studii

 • Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
 • Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
 • Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
 • Declaraţia de autenticitate –Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
 • Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
 • Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
 • Raportul de similitudine;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
 • Copie după cartea de identitate;
 • Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul.

Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

Go to top