ANUNŢ IMPORTANT

Inscriere licenţă asistenţă    socială
2015

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE LA LICENŢĂ

  1. copie carte de identate
  2. copie certificat naştere
  3. copie certificat căsătorie ( dacă este cazul)
  4. lucrarea de licenţă – FORMA FINALĂ PENTRU COMISIE

 

PERIOADA DE INSCRIERE LICENTA SESIUNEA IUNIE 2015 ESTE 
15-25  IUNIE  2015

Studenţii în regim cu taxă care nu şi-au achitat taxa de şcolarizare sunt rugaţi ca să prezinte la înscriere documentele care atestă plata integrală a taxei de şcolarizare
          
29.05.2015                                                                                        DECANAT

Go to top