1. Sesiunea de examene este programata in perioada 19 ianuarie - 1 februarie 2015(conform Hotararii Senatului UAIC). Orice examen programat in afara sesiunii va fi anulat,
  2. 2 februarie - 8 februarie 2015 vacanță
  3. In saptamana 9 - 15 februarie 2015 va fi sesiunea de mariri si restante,
  4. In saptamana 9 - 15 februarie 2015 va fi sesiunea de examene pentru finalizarea studiilor (licenta si masterat).

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂŢII

Nr. 200/16. 09. 2014

 

Consiliului Profesoral al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a aprobat următoarele decizii cu privire la desfășurarea sesiunii de examene licență (Zi/ID) și masterate:
1. Evaluarea studenților se realizează numai în cadrul sesiunii de examene,
2. Evaluarea va avea loc obligatoriu în sala de examan (nu on-line), în ziua și la ora stabilite în programare,
3. Studentul este considerat promovat dacă obține nota minimă 5 la activitatea de seminar și nota minimă 5 la activitatea de curs,
4. În cazul examenelor orale, rezultatele vor fi aduse la cunoștință studenților în mod direct de către profesorul titular și de către asistentul acestuia. Ele vor fi trecute în carnetele studenților și în catalog.

 

DECAN,

Prof.univ.dr. Nicu GAVRILUŢĂ

Go to top