Regulamentul Serviciilor pentru Studenţi (burse, cazare şi alegerea reprezentanţilor studenţilor)

Informatii suplimentare privind cazarea 2019 - 2020

 

PROGRAM DE CAZARE – an universitar 2019-2020

 

CAZAREA VA AVEA LOC IN SALILE D2, D3 (CORPUL D)
Art. 30. Graficul pentru cazarea studentilor este:
            ► 20 septembrie – afişarea la facultaţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
            ► 23 septembrie – 25 septembrie  eliberarea dispoziţiilor de cazare şi cazarea efectivă.

În conformitate cu Regulamentul de cazare al Universitaţii "Al.I.Cuza" Iaşi ( art. 30 ) la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice  cazarea studenţilor in toamna 2019 se va realiza după următorul program:

RUNDA I

  • prima zi de cazare23 sept 2019                

între orele 9:00 – 12.30 se vor caza :                                         studenţii din anul I – asistenţă socială, comunicare, sociologie,
                                                                                                                                          res.umane

între orele 13:00-16:00 se vor caza :                                         studenţii din anul I – filosofie, RISE, ştiinţe politice

  • a doua zi de cazare24 sept 2019                            

între orele 9:00 – 12.30  se vor caza :                                        studentii din anul III

între orele 13:00 – 16:00 se vor caza :                                       studentii din anul II

  •  a treia zi de cazare25 sept  2019                                       

                 
între orele 09:00 – 12:30 se vor caza :                                       studenţii la master şi doctoranzi

între orele 13.00 – 16:00 se vor caza :                                       familişti şi cazurile sociale si medicale
                                                                                                                 
IMPORTANT: Studenţii care au solicitat cazare vor studia lista documentelor ce trebuie prezentate la cazarea in  camine şi vor avea asupra lor aceste documente ( împreună cu o fotografie ) in momentul prezentarii la cazare.

  • Prima rundă de cazare se incheie pe 25 septembrie 2019.
  • In intervalul 26-28 septembrie 2019 – afişarea zilnică la facultăţi a listelor cu studentii care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor (Runda II) – doar dacă ramân locuri libere de cazare din prima runda. Listele se vor afisa pe site si la avizierul facultăţii.

 

Go to top