În perioada 21 ianuarie – 3 februarie 2019 studenții din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași au posibilitatea să studieze, în vederea promovării examenelor și îmbunătățirii performanței educaționale, și în spațiile din cadrul Centrului de Învățare al UAIC – "Performanță pas cu pas", în intervalul 09.00- 21.00, inclusiv sâmbăta și duminica.

Studenții vor putea beneficia de baza materială a Centrului, într-un spațiu special dedicat asigurării unor condiții optime de studiu individual şi asistat, dedicat cu precădere studenților aflați în risc de abandon sau de nepromovare, principalul scop fiind continuarea studiilor şi îmbunătățirea performanței educaționale.

"Centrul a fost creat special pentru studenți, printr-un proiect competitivfinanțat de Banca Mondială prin programul ROSE, obiectivele princiale fiind reducerea abandonului universitar și creșterea ratei de promovare a examenelor. Pentru buna derulare a activităților, permanența în perioada sesiunii de iarnă va fi asigurată de cadre didactice și de studenți voluntari."  (Lector Dr. Bogdan Constantin Neculau, Coordonatorul Centrului de Învățare al UAIC)

Studenții sunt așteptați la sediul Centrului din Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2 (în spatele corpului B al Universității). Accesul se va face, în limita locurilor disponibile, pe baza carnetului de student.

Go to top