Studenţii de la toate specializările care urmează modulul psihopedagogic sunt invitaţi in data de 04.07.2016, ora 10, sala D1 pentru a sustine examenul final - portofoliu didactic.
Profesori coordonatori: conf.univ.dr. Melentina Toma şi conf.univ.dr. Florin Frumos

Go to top