Procedurile privind

  •  evaluarea semestrială la studii de licență și master,
  •  finalizarea studiilor de licență și master,
  •  admiterea la licență, master si conversie profesională,
  •  obținerea atestatului de abilitare,
  •  susținerea publică a tezei de doctorat și evaluarea rapoartelor din proiectele de cercetare științifică ale doctoranzilor,

 pentru perioada starii de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta, care au fost aprobate în ședința Senatului din data de 30 aprilie 2020.

le gasiți accesând următorul     AICI    

Go to top