1. Studentii de la specializarea CRP anul al II-lea, invatamant cu frecventa sau invatamant la distanta, trebuie sa-si exprime preferinta pentru disciplinele optionale din anul al III-lea pe care doresc sa le studieze in noul an universitar pana la data de *31 mai 2018*. Studentii trebuie sa aleaga cate o disciplina din cele *patru* *pachete de discipline optionale*.

2. Studentii de la specializarea CRP anul al II-lea, invatamant cu frecventa sau invatamant la distanta, trebuie sa depuna la secretariat cererea de inscriere la *examenul de licenta din sesiunea iulie 2019* pana la data de *31 mai 2018*. Studentii sunt invitati sa-si aleaga pana la termenul indicat *coordonatorul lucrarii de licenta* si *titlul lucrarii de licenta*.

Go to top