SESIUNE EXAMENE
3 IUNIE – 16 IUNIE 2019

 

SESIUNE RESTANŢE ŞI MĂRIRI

20 IUNIE -26 IUNIE 2019

 

PERIOADĂ PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE ÎN VEDEREA MĂRIRII NOTEI:

18 -19 IUNIE 2019

 

  • ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE DE MĂRIRE SE VA FACE DE CĂTRE TITULAR, PE TABEL, LA SECRETARIAT (EXCLUS CERERI)
  • ANII I ŞI II AU DREPTUL LA 2 MĂRIRI  PE SEMESTRU, ANUL III LA 1 MĂRIRE PE SEMESTRU;

PENTRU STUDENŢII CARE SUNT LA TAXĂ:

  • PÂNĂ LA DATA DE 31 MAI 2019 AU OBLIGAŢIA SĂ ACHITE TAXA DE ŞCOLARIZARE AFERENTĂ SEMESTRULUI ŞI EVENTUALELE RESTANŢE ALE TAXEI DIN URMĂ;
  • DACĂ TAXA NU ESTE ACHITATĂ NU VOR FI TRECUTE NOTELE DIN SESIUNE;
  • STUDENŢII CARE NU POT ACHITA TAXA LA TERMEN POT FACE O CERERE ADRESATĂ DOMNULUI DECAN PENTRU AMÂNAREA PLĂŢII TAXEI PÂNĂ LA O DATĂ STABILITĂ.

 

 

 

 

Go to top