Sesiunea de examene şi restanţe semstrul I an univ 2015-2016

 • Sesiunea de examene semestrul I 2015-2016 va avea loc în perioada 18 ianuarie -31 ianuarie 2016.  Se aplică prevederile aprobate în Hotătrârea Consiliului Facultăţii nr 200/16.09.2014
 • Sesiunea de restanţa va avea loc în perioada 8 februarie-14 februarie 2016
 • Studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare întegral până la data de 15 ianuarie 2016 se vor adresa cu o cerere domnului decan prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă
 • Notele vor fi trecute în gestiunea de şcolaritate după achitarea taxei de şcolarizare
 • Regulamentul didactic privind desfăşurarea activităţii în sesiune:
 • Art. 51. “ Orice student beneficiază, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, în cursul anului curent, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar conform planului de învăţământ din anul universitar în care s-a înscris”
 • Art.52 şi 53 . Măriri şi reexamninările studentului în regim de taxă de credit:

-un student poate beneficia, la cerere, de o singură mărire de notă într-un semestru
- taxa de credit în valoare de 250 lei/disciplină, an univ. 2015-2016 se achită dacă studentul  nu a promovat  o disciplină după cele două evaluări gratuite.
-studentul reinmatriculat nu plăteşte taxă de credit şi nici taxă de echivalare a examenelor conform Hotărârii Consiliului Facultăţii nr.  203/ 13.01.2015.  Aceştia au dreptul de a participa la două examinări gratuite la examanele restante (derogare art.73.  alin 1.2)

 • Regulamentul didactic privind taxele de şcolarizare:

 Art. 71. Taxa de şcolarizare se achită integral sau în rate, astfel:
    Semestrul I  - tranşa I- 750 lei ( 50% din taxa semestrială ) până la 31 octombrie 2015
                       -tranşa II- 1500 lei (100% din taxa semestrială) până la 15 ianuarie 2016
                Semestrul II  - tranşa I-  750 lei (50% din taxa semestrială) până la 15 martie 2016
                       -tranşa II- 1500 lei (100% din taxa semestrială) până la 15  mai 2016
Art.73.  alin 1.2 Derogare conform Hotărârii Consiliului Facultăţii nr.  203/ 13.01.2015. Studentul reinmatriculat nu plăteşte taxă de credit pentru examenele nepromovate şi nici taxă de echivalare a examenelor conform Hotărârii Consiliului Facultăţii nr.  203/ 13.01.2015.  Aceştia au dreptul de a participa la două examinări gratuite la examanele restante.  Studentul reimatriculat plăteşte taxa de şcolarizare restantă şi prima tranşa din taxa semestrială, conform alin 3

Art.75. In caz de retragere de la studii sau de întrerupere a studiilor a studentului cu taxă:
   STUDII DE LICENTA ZI
- 1 octombrie- 5 decembrie a anului universitar- 50%  din taxa de şcolarizare pe sem. I
      - 6 decembrie-15 martie a anului universitar – integral taxa de şcolarizare sem. I
      - 16 martie-15 mai a anului universitar- taxa sem I+ 50 % din taxa de şcolarizare pe sem. II
     -  după data de  15 mai a anului universitar- taxa sem I+II integral 100 %
STUDII DE LICENTA ID

 • 10 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I, dacă în 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului, dacă nu a primit resursele de învăţare;    
 • 50% din taxa semestrială, dacă a primit resursele de învăţare
 • 100% taxa scolarizare semestrială, după efectuarea activităţilor de tutoriale directe

 In cazul întreruperii de studii, în momentul reluării studiilor va achita diferenţa de taxă de şcolarizare rămasă neplătită plus diferenţa de taxă dintre seria cu care este în prezent

Documente primite:

Go to top