ANUNŢ IMPORTANT

INSCRIERE LICENŢĂ ASISTENŢĂ    SOCIALĂ

2016

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE LA LICENŢĂ

 

  1. copie carte de identate
  2. copie certificat naştere
  3. copie certificat căsătorie ( dacă este cazul)
  4. lucrarea de licenţă – FORMA FINALĂ PENTRU COMISIE

PERIOADA DE INSCRIERE LICENTA SESIUNEA IUNIE/IULIE 2016

ESTE  13-23  IUNIE  2016

Studenţii în regim cu taxă care nu şi-au achitat taxa de şcolarizare sunt rugaţi să prezinte la înscriere documentele care atestă plata integrală a taxei de şcolarizare.

07.06.2016

DECANAT

Go to top