ÎNSCRIERI LICENŢĂ/ DISERTAŢIE
SESIUNEA FEBRUARIE 2017

 

PERIOADA ÎNSCRIERII:

  • FEBRUARIE 2017 -10 FEBRUARIE 2017

 

1.

 

Fişă de înscriere - formularul se completează la secretariat;

2.

Fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

3.

Fotocopie după actul de identitate;

4.

Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:
  • Diploma de bacalaureat în original;
  • Diploma de licenţă în original (numai pentru disertaţie);
  • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licenţă în original (numai pentru disertaţie).

5.

Un exemplar din lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie şi acordul cadrului didactic coordonator pentru depunerea lucrării;

6.

Chitanţa de plată a taxei de REPETARE a examenului de licenţă/disertaţie: 200 RON (dacă este cazul).

Notă: Absolvenţii studiilor universitare de masterat (absolvenţi Bologna) înmatriculaţi începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertaţie o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertaţie programat pentru absolvenţii anului respectiv şi cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitaţii. Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat şi foaia matricolă.


 EXAMENELE DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE SE VOR SUSŢINE ÎN INTERVALUL:
          13 FEBRUARIE 2017-19 FEBRUARIE 2017

 

Go to top