Concursul național 2022-2023 

 

Concursul național pentru acordarea burselor oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral are 3 etape, și anume:

  • verificarea administrativă a dosarelor de candidatură;
  • evaluarea academică a candidaturilor (cuprinzând evaluarea dosarelor candidaţilor eligibili şi intervievarea candidaţilor) – baremele pentru evaluarea dosarelor pot fi găsite la Bareme de evaluare;
  • selecţia candidaţilor, care constă în nominalizarea de către Consiliul A.C.B.S. sau de comisii mixte.

Dosarele candidaților nominalizați de Consiliul A.C.B.S. sau de Comisia mixtă sunt trimise în ţara care oferă bursa, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, fie prin intermediul ambasadei țării respective la București.

Persoanele nominalizate de partea română pot beneficia de bursa solicitată doar dacă primesc acceptul final, transmis de autoritățile competente din țara ofertantă și numai după semnarea ordinului nominal de deplasare de către Ministerul Educației.

  1. Formular inscriere concurs AB U 2021→ Descărcare

  2. Formular inscriere concurs AB U 2021.docx→ Descărcare

Go to top