Conform procedurii operaţionale pentru eliberarea permiselor/vizelor de acces la Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", studenţii vor solicita eliberarea/vizarea permisului direct la sediul BCU pe tot parcursul anului universitar, cu condiţia păstrării statutului de student la învăţământ cu frecvenţă.

Permisele de acces la bibliotecă se emit şi sunt valabile după cum urmează:

  1. Pentru semestrul II, an universitar 2019-2020, permisele se vor emite/viza în lunile martie-iunie şi vor fi valabile până la data de 30.09.2020, cu condiţia păstrării statutului de student înmatriculat la învăţământ cu frecvenţă;
  2. Pentru anul universitar 2020-2021, permisele se vor emite/viza şi vor fi valabile până la data de 30.09.2021, cu condiţia păstrării statutului de student înmatriculat la învăţământ cu frecvenţă;
  3. Pentru perioada iulie-septembrie 2020, respective iulie-septembrie 2021,BCU va oferi utilizatorilor UAIC având calitatatea de student înmatriculat la studii universitare de licenţă, master şi doctorat, la forma de învăţământ cu frecvenţă (studenţi români, UE şi SEE, români de pretutindeni precum şi studenţi străini din state terţe UE), în cadrul UAIC, servicii echivalente permiselor de acces la sala de lectură, fără perceperea unei taxe.

 

Go to top