ANUNT PENTRU STUDENTII DE LA SPECIALIZAREA ASISTENTA SOCIALA

Disciplina:ASISTENTA SOCIALA APLICATA SI PRACTICA DE SPECIALITATE

 ANII I,II, III

Studentii care s-au inscris pe liste pentru efectuarea practicii la D.G.A.S.P.C. IASI si care nu au participat la intalnirea de la Centrul de Incluziune pentru exprimarea optiunii in alegerea Serviciului /Centrului  pentru realizarea practicii, sunt invitati pana joi, 17 martie 2016, la secretariaul facultatiit pentru a face aceste completari. Cei care nu vor face optiuni vor fi eliminati din liste.

Coordonator gen.de practica AS

Conf.dr.Nina Mihalache
Go to top