Prezența studenților la activitățile de tutoriat desfășurate față în față, conform programărilor anexate, nu va atrage după sine consemnarea absențelor la eventualele cursuri și seminarii plasate în aceleași intervale.

Go to top