PROGRAMUL PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE ÎN ANUL 2020 - EURO 200 

 
În atenția studenților care doresc să aplice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prin PROGRAMUL EURO 200
 
Documente necesare întocmirii dosarului: 
 
  1.   Cerere tip ( document atasat );
  2.   Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
  3.   Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  4.   Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
  5.   Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii - în original;
  6.   Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (sub 150 RON) și  că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
  7.   Adeverința eliberată de către Facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu MINIMUM 45 DE CREDITE în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul 1), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1).
 
DEPUNEREA CERERILOR SI A DOCUMENTELOR NECESARE SE REALIZEAZĂ FIE PRIN SERVICII DE CURIERAT LA FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE - SECRETARIAT, FIE PRIN  TRANSMITEREA LOR PRIN POȘTA ELECTRONICĂ, IN FOTOCOPIE, INTR-UN SINGUR E-MAIL, PÂNĂ LA DATA DE 17 APRILIE 2020, LA ADRESA DE EMAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., MENȚIONÂNDU-SE LA SUBIECT:  DOSAR PROGRAM EURO 200 NUME SI PRENUME
Go to top