ANUNŢ IMPORTANT

SESIUNE REEXAMINĂRI

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR SI MASTERANZILOR

PERIOADA PENTRU SUSŢINEREA MĂRIRILOR/RESTANŢELOR ESTE ÎN INTERVALUL 13.02.2017-19.02.2017

 

          Taxa pentru refacerea activităţii didactice (studii de licenţă) se plăteşte pentru examenele nepromovate în anii de studii anteriori, indiferent de statutul studentului (buget/taxă).

Taxa pentru refacerea activităţii didactice la o disciplină se stabileşte astfel: taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective.

Taxa de reevaluare  (restanţe din anii anteriori) – licenţă cu frecvenţă (zi) -250 lei/ex.

Studenţii restanţieri vor achita taxele pentru fiecare examen nepromovat la orice unitate BRD, taxă refacere activitate didactică, cod 35.

Chitanta în copie xerox şi cererea pe care vor fi enumerate disciplinele la care vor susţine examenul, va fi depusă între 6 februarie – 10 februarie 2017 la secretariatul facultăţii

Studenţii care nu au depus cererea şi o copie de pe chitanţa care face dovada achitării taxei de refacere a activităţii didactice nu se vor putea prezenta la sesiunea de restanţe.

Excepţie de la plata acestei taxe fac studenţii reînmatriculaţi şi repetenţi în acelaşi an de studiu care vor achita taxa de şcolarizare recalculată (afişată în programul Esims). În acest caz, studenţii au obligaţia de a se prezenta în anul universitar curent la toate examenele nepromovate pentru care s-a recalculat taxa de şcolarizare.

Conform art. 53 din regulament licenţă şi art. 67 regulament master, un student poate beneficia, într-un semestru, de o singură mărire de notă, care se va susţine numai în semestrul respectiv.

CERERILE PENTRU MĂRIRE ŞI REEXAMINARE SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII ÎN INTERVALUL 6 -10 FEBRUARIE 2017.

 

 

Go to top