Probleme la facultate sau acasă? Te ajută consilierii voluntari

Voluntari ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” oferă gratuit consiliere studenților din toți anii și de la toate facultățile pentru dificultățile pe care le întâmpină în viața de student sau în viața personală. Programările se fac online, iar întâlnirile sunt 100% confidențiale. Studenții pot apela la voluntari pentru probleme de învățare, de relaționare cu profesorii sau cu colegii, stres, anxietate, dificultăți de a lua decizii, sfaturi privind cariera, sentimente de izolare, probleme familiale sau de relație și orice altceva le afectează viața în mod semnificativ.

Rețeaua de consilieri voluntari este formată din studenți, pregătiți de către specialiștii Departamentului Servicii pentru Studenți și Absolvenți și capabili să intervină și să ghideze alți studenți în probleme de dificultate mică și medie. Pentru situațiile de o complexitate mai ridicată, studenții care au nevoie de ajutor vor avea acces la serviciile de consiliere oferite de angajații Universității, care sunt de asemenea oferite gratuit și confidențial.

Pentru a discuta cu un consilier voluntar, studenții se pot înscrie pe un formular online descriind pe scurt despre ce este vorba și momentul în care sunt disponibili pentru o discuție. De asemenea, vor putea opta, dacă doresc, între a discuta cu o persoană de sex masculin sau feminin. În funcție de disponibilitatea studentului și a consilierilor, întâlnirea va fi preluată de primul voluntar disponibil.

Accesează formularul de înscriere: http://www.tinyurl.com/PeerSupportUAIC 

Grupul de consilieri voluntari - peer support - este constituit din 15 studenți, proveniți atât din mediul urban cât și din mediul rural, cu studii la nivel licență, master și doctorat. Grupul a participat la sesiuni de instruire dedicate începând cu luna septembrie a anului 2017, sub coordonarea psihologului Irina Șubredu, din cadrul Departamentului Servicii pentru Studenți și Absolvenți. 

Întâlnirile unu-la-unu susținute de consilierii voluntari sunt un rezultat al unei inițiative a Universității „Alexandru Ioan Cuza” de a promova incluziunea socială și a sprijini studenții aflați în risc de marginalizare socială sau abandon școlar. Proiectul Proiectul „PACT pentru incluziune: Peers, Administrativi, Consilieri, Tutori, împreună pentru creșterea echității sociale” este finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională și a mai cuprins activități precum: întâlniri și discuții cu elevi din mediul rural sau din orașe mici și cursuri dedicate profesorilor și angajaților din domeniul administrativ pentru a recunoaște studenții care au nevoie de ajutor și a putea să intervină în sprijinul lor. 

 

jahresstipendien 001The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2018/19 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.

The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian universities. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amount 735,--€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded.

The application deadline for first time applications is the 1st December 2017 (date of receipt!).

Enclosed is our flyer and further information can be found on the BAYHOST website:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
You are also welcome to share the call for application on facebook: https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/

jahresstipendien 002

Studentii de la UAIC inmatriculati la studii universitare de licenta se pot inscrie la Concursul „Bursa Sf. Dumitru”.

Termenul limita este 23 octombrie 2017. Mai multe detalii gasiti pe site-ul Universitatii, la adresa : http://www.uaic.ro/bursele-sf-dumitru/

afis

 

Vă informăm că în perioada 09.10.2017-13.10.2017 vă puteți depune candidatura pentru a fi Student Reprezentant în Senatul UAIC titular/rezervă sau Student Reprezentant în Consiliului Facultății la secretariatul facultății. Dosarul va fi alcătuit din : CV actualizat, scrisoare de intenție şi declarația de neapartenență unui partid politic.
Turul I şi II al facultății se va desfăşura în perioada 16-20.10.2017;
Turul I pe Universitate în data de 24.10.2017.
Pentru mai multe detalii puteți consulta regulamentul afișat pe www.uaic.ro iar pentru eventuale întrebări: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PROGRAM DE CAZARE – an universitar 2017-2018
CAZAREA VA AVEA LOC IN SALILE D2, D3( CORPUL D)
Graficul pentru cazarea studentilor este:

  • 22 septembrie – afişarea la facultaţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
  • 25 septembrie – 27 septembrie eliberarea dispoziţiilor de cazare şi cazarea efectivă.

În conformitate cu Regulamentul de cazare al Universitaţii “Al.I.Cuza” din Iaşi, la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice  cazarea studenţilor in toamna 2017 se va realiza după următorul program:

  • prima zi de cazare – 25 septembrie 2017  

între orele 9:00 – 12.30 se vor caza : studenţii din anul I – asistenţă socială, comunicare,   sociologie, res.umane

între orele 13:00-16:00 se vor caza : studenţii din anul I – filosofie, RISE, ştiinţe politice

  • a doua zi de cazare – 26 septembrie 2017

între orele 9:00 – 12.30  se vor caza :  studentii din anul III

între orele 13:00 – 16:00 se vor caza :   studentii din anul II

  •  a treia zi de cazare – 27 septembrie  2017  


între orele 09:00 – 13:00 se vor caza :    studenţii la master, doctoranzi, familişti şi cazurile sociale si medicale
între orele 13:00 – 15:00 se vor caza :   studenţii care nu s-au prezentat în primele doua zile, dar care au drept de  cazare

IMPORTANT :   Studenţii care au solicitat cazare vor studia lista documentelor ce trebuie prezentate la cazarea in camine şi vor avea asupra lor aceste documente ( împreună cu o fotografie ) in momentul prezentarii la cazare.

 

 

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 pentru studenţii reînmatriculaţi şi pentru cei care repetă anul de studii se calculează astfel:

  • Taxa pentru examenele nepromovate din anul repetat (taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective);
  • Taxa de echivalare a examenelor promovate din anul repetat în cuantum de 100 lei/disciplină.

Disciplinele nepromovate din anii anteriori se vor achita înainte de sesiunea de restanţe pe baza înscrierii din fişa semestrială (într-o perioadă ce va fi afişată în timp util; taxa se achită la BRD-cod 35).

  1. Studenţii propuşi la exmatriculare pentru neplata taxei de şcolarizare (din anii I-III) se vor putea reînmatricula prin depunerea la Secretariat, în perioada 11septembrie-5 octombrie 2017,  a cererii de reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
  1. Studenţii repetenţi din anii I (care au discipline nepromovate însumând cel puţin 30 de credite), II-III, cursuri de licenţă (care au in total peste 5 restanţe şi care şi-au achitat taxa de şcolarizare) şi anul I master (cei care au acumulat mai puţin de 30 de credite) se pot înscrie în perioada 11 septembrie-5 octombrie 2017, în acelaşi an de studiu, prin depunerea la Secretariat a cererii de repetare (vezi modelul) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
  1. Studenţii din anul III licenţă şi anul II master (2016-2017) care şi-au achitat taxa de şcolarizare şi nu au promovat maxim 5 examene (studii de licenţă), respectiv 3 (studii de master) vor reface, cu statut de cursant (art. 24, pct d. din Regulamentul studiilor universitare de licenţă şi art. 39, pct. e din Regulamentul studiilor universitare de masterat) aceste discipline în anul univ. 2017-2018, în regim cu taxă. Aceştia trebuie să depună la Secretariat, în perioada 1-8 septembrie 2017, fişa de înscriere cursant (vezi modelul) şi copia chitanţei pentru taxa de refacere a activităţii, în cuantum de 234 lei/restanţă la studii de licenţă, 350 lei/restanţă la studii de masterat. Taxa se achită la BRD-cod 35.

Nepromovarea restanţelor până la sfârşitul anului univ. 2017-2018 constituie motiv de exmatriculare.
În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii.

4. Studenţii din anul III licenţă şi anul II master (2016-2017) care au mai mult de  5 restanţe (studii de licenţă), respectiv 3 (studii de master) şi studenţii care nu şi-au achitat taxa de şcolarizare sunt propuşi la exmatriculare.
Aceşti studenţi se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară) prin depunerea la Secretariat, în perioada , 11 septembrie-5 octombrie 2017 a cererii de reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare in cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31).
De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
Studenţii care au depăşit perioada de 7 ani de la înmatriculare sau ultima reînmatriculare/repetare (mai vechi de 2011/2012) pot fi înmatriculaţi numai în urma concursului de admitere.

5. Studenţii din anul III (2015-2016) şi anul II master (2015-2016) care au fost cursanţi în anul univ. 2016-2017 şi care nu au promovat toate examenele restante, sunt propuşi la exmatriculare. Aceştia se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară) prin depunerea la Secretariatîn perioada 11 septembrie-5 octombrie 2017, a cererii de  reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare in cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
6. Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii în 2016/2017, se vor înscrie în anul universitar 2017/2018 prin depunerea la Secretariat, în perioada 11 septembrie-5 octombrie 2017, a fişei de înscriere 2 (vezi modelul) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare (în cazul studenţilor taxişti), în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare. De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

fişa de înscriere cursant

fişa de înscriere (2) - întrerupere studii

cerere de reînmatriculare repetare licenţă

cerere de reînmatriculare repetare master

Go to top