Studentii specializarii Asistenta Sociala, ZI si ID, anii I,II si III si masternzi, sunt invitati pentru prima intalnire de practica, vineri, 22 februarie 2019, la  institutiile pentru care ati optat la Targul de practica. Pentru cei care nu au  facut optiuni, pot participa la oricare dintre intalniri, sub rezerva disponibilitatilor locurilor de practica.

Prezenta este obligatorie pentru contactul cu reprezentantul serviciului de practica si stabilirea orarului individual. Intalnirile au loc dupa urmatorul program:

- ora 9, Directia de Asistenta Sociala, str. Mitropolit Varlaam nr.54 (in spatele pietei Nicolina);

-ora 9,30, Caritas, B-dul Sarariei;

-ora 10,  Directia Generala de AS si Protectia Copilului Iasi la Centrul Judetean de Incluziune Sociala Iasi, B-dul Sarariei.

-ora 9,30, Episcopia Romano-catolica(Catedrala catolica de langa Mitropolie);

-ora 9,30, Asociatia Cluburilor Alcoolicilor in Recuperare "Don Orione", langa Manastirea catolica, capat Pacurari, Sos.Rediu nr.21 C(La Rond Pacurari, se urca un pic pe partea stanga);

- Solidaritate si Speranta- contact individual cu reprezentantul institutional(in oricare zi a saptamanii)

- Word Vision - contact individual cu reprezentantul institutional(in oricare zi a saptamanii).

 

Planificare examen licenta - Februarie 2019 Comunicare şi relaţii publice, IF + ID

Examen de licenţă, sesiunea februarie 2019

Sala de examen: D3  Data: 15.02.2019

5S6A1011Inaugurare Conduent HR Lab

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a inaugurat astăzi, 14 februarie 2019, sala Conduent HR Lab, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, care a fost renovată cu sprijinul companiei Conduent.
La evenimentul de inaugurare au participat prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI – Ordonator de Credite al UAIC, Irina BUTNARU – Romania Country Lead & HRO Europe Operations - Compania Conduent, prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU – decanul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, conf. univ. dr. Romeo ASIMINEI – directorul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială și Cristian George NISTOR - Marketing and Communication - Compania Conduent, studenți și cadre didactice.

Renovarea a început la data de 21 ianuarie 2019 și a fost finalizată pe 10 februarie. Lucrările au presupus amenajări interioare, recondiționarea plafonului, montarea mochetei, dar și dotarea cu mobilier și instalație de aer condiționat.
Investiția a depășit suma de 75.000 de lei și a fost suportată integral de compania Conduent.

Sala este destinată activităților didactice pentru studenții de la specializarea Resurse Umane.

În perioada 21 ianuarie – 3 februarie 2019 studenții din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași au posibilitatea să studieze, în vederea promovării examenelor și îmbunătățirii performanței educaționale, și în spațiile din cadrul Centrului de Învățare al UAIC – "Performanță pas cu pas", în intervalul 09.00- 21.00, inclusiv sâmbăta și duminica.

Studenții vor putea beneficia de baza materială a Centrului, într-un spațiu special dedicat asigurării unor condiții optime de studiu individual şi asistat, dedicat cu precădere studenților aflați în risc de abandon sau de nepromovare, principalul scop fiind continuarea studiilor şi îmbunătățirea performanței educaționale.

"Centrul a fost creat special pentru studenți, printr-un proiect competitivfinanțat de Banca Mondială prin programul ROSE, obiectivele princiale fiind reducerea abandonului universitar și creșterea ratei de promovare a examenelor. Pentru buna derulare a activităților, permanența în perioada sesiunii de iarnă va fi asigurată de cadre didactice și de studenți voluntari."  (Lector Dr. Bogdan Constantin Neculau, Coordonatorul Centrului de Învățare al UAIC)

Studenții sunt așteptați la sediul Centrului din Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2 (în spatele corpului B al Universității). Accesul se va face, în limita locurilor disponibile, pe baza carnetului de student.

Vineri, 11 ianuarie 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în colaborare cu Banca Comercială Română, a inaugurat platforma de plată online a taxelor pentru studenții UAIC. Inaugurarea s-a făcut în cadrul unei întâlniri oficiale, care a avut loc la ora 12, în Rectoratul Universității. La întâlnire au participat prof. univ. dr. Mihaela Onofrei – ordonatorul de credite al UAIC, domnul Tibor Ferenczy – director zonal la Banca Comercială Română, doamna Liliana Iftimia – director financiar contabil al UAIC, studentul Costel Marian Dalban – reprezentant al studenților în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC și studentul Tudor Mugurel Aursulesei – reprezentantul studenților în Biroul Senatului UAIC.

„Am ajuns la momentul pe care ni l-am dorit de mult, și anume să inaugurăm platforma de plată online a taxelor pentru studenții UAIC. Începând de astăzi, studenții își vor putea achita mult mai ușor taxele, iar noi ne bucurăm că le putem face viața mai ușoară folosind instrumente digitale moderne.” – prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite al UAIC

Platforma de plată online a taxelor pentru studenții UAIC este disponibilă la adresa https://plati-taxe.uaic.ro/

Începând cu data de 11 ianuarie 2019, este disponibilă plata online a taxei de școlarizare pentru studenții la licență sau master, învățământ cu frecvență sau la distanță. Ulterior, platforma va permite și doctoranzilor să achite online taxa de școlarizare, dar și plata altor taxe (taxa de admitere, de cazare în cămin, de reexaminare, reînmatriculare sau taxa de participare la conferințele științifice organizate la UAIC).

Pentru a achita online taxa de școlarizare, studenții trebuie să completeze datele personale, să selecteze forma de învățământ și anul de studii, să indice suma pe care o plătesc dar și să facă o scurtă descriere a tranzacției.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a demarat în data de 13.09.2018 procedura de achiziție pentru servicii de acceptare la plată a instrumentelor de plată electronice (carduri) în mediul online, care s-a finalizat prin semnarea contractului nr. 17, din 10.10.2018, cu Banca Comercială Română.

Go to top