STUDENTII SELECTAŢI PENTRU TABERE IULIE 2022 SUNT RUGAŢI SA-ŞI ALEAGA SERIA ŞI LOCAŢIA PÂNĂ LA INTÂLNIREA CU MEMBRII COMISIEI. ÎNTALNIREA VA AVEA LOC IN INTERVALUL 
28-29 IULIE 2022.

VA FI POSTAT ANUNT CU DATA, ORA SI SALA PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTELOR.

Locatii si serii tabere 2022

 

        Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2022-2023, se vor înscrie completand formularul online, până la data de 27 iulie 2022: 

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti."

IMPORTANT ! ! !

Informare privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în cadrul procesului de repartiţie cazare


      Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completate în prezentul formular, sunt necesare pentru: realizarea obiectului de activitate principal al instituției, respectiv educaţie şi cultură; iniţierea şi derularea de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție; îmbunătăţirea modului de comunicare cu studenții; comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre student şi universitate.

   Acest formular va ajuta, strict, la întocmirea listelor de cazare, respectiv la repartizarea studenților Facultății de Filosofie și Științe Social - Politice în campusurile Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

.

 • Detalii despre spaţiile de cazare ale UAIC: 

http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

 • Harta clădirilor UAIC

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Harta-Campus-UAIC.pdf

 • Regulamentul de cazare poate fi consultat la :

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/15RegulamentulServiciilorpentruStudenti.pdf

Studenţii care solicită cazare în baza unor

 • criterii medicale
 • criterii sociale specifice: student orfan de unul sau ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
 • studenţii familişti
 • alte cazuri specifice (studenți cu stagii Erasmus, SEE)

vor completa formularul on-line și vor depune dosare specifice pentru fiecare caz în parte online pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la 31.07.2022

Actele necesare pentru cazurile speciale: AICI

Pentru orice alte detalii/amănunte/probleme despre procedura și etapele de cazare, puteti contacta administratorul șef facultate Claudia Jacotă, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / nr. telefon: 0232-201155

 

 

 

Liste finale in urma selectiei si lista de rezerve 2022

 

DEPUNERE CONTESTAȚII TABERE

                    Eventualele contestații se pot depune astfel:

Prin mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   14-15 iulie până la ora 15

Formularul TIP contestatii

Comisia de alocare a taberelor 2022

Tabere studențești

Anul universitar 2021 - 2022

Metodologia privind organizarea taberelor studențești (2022)

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2022, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2021-2022;
 • sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2021-2022 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
 • sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2020-2021; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2021-2022);
 • sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără prin completarea și trimiterea unei cereri tip  Anexa nr. 4 pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  în perioada 06 – 10 iulie 2022. . Cererile vor fi însoţite de:

 1. scan CI
 2. scan carnet de student vizat la zi
 3. documente justificative care să ateste implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a).

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2022/2023:
- până la 36 luni de bursă oferite de M.A.E. italian acordate conform informațiilor de pe site-ul: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure.
Bursele se pot acorda pentru:
1. Studii de masterat (Laurea Magistrale 20 ciclo) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
2. Cursuri de studii superioare în Arta, Muzică și Dans (AFAM) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
3. Programe de doctorat – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
4. Proiecte de cercetare (Progetti in co-tutela) ) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
5. Cursuri avansate de limbă și cultură italiană – pentru o perioadă de studii 3 luni.
Informații complete privind programele de burse, condițiile de eligibilitate cerute de partea italiană, documentele solicitate și condițiile financiare oferite de M.A.E. italian găsiți în documentul atașat și pe site-ul https://studyinitaly.esteri.it.

COMUNICAT de PRESĂ

CALL FOR APPLICATIONS

FORMULAR de inscriere concurs

Go to top