RomeoAsiminei200

Conf. univ. dr. Romeo Asiminei

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic RO   CV academic EN


Romeo Asiminei este doctor în sociologie (teza cu titlul Mecanisme electorale. Alegeri, alegători şi comportamente de vot în România) şi conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Din septembrie 2016 este Directorul acestui department. A fost bursier postdoctoral al Academiei Române cu tema Diaspora românească şi construcţia deciziei de vot. Principalele sale domenii de interes vizează sociologia electorală, comunicarea politică, sociologia opinei publice, metodologia sociologică, economia socială și calitatea vieții. A publicat volumul Sociologie electorală. Alegeri, alegători şi comportamente de vot (volum finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale în cadrul competiţiei naţionale pentru subvenţionarea literaturii tehnico ştiinţifice pentru anul 2013) şi este coautor al volumului Atlasul electoral al României 1990 – 2009 (volum premiat cu distincţia "Cea mai bună carte de ştiinţă a anului" la Gala Bun de Tipar 2014). Este autor al mai multor rapoarte de cercetare, capitole de cărţi şi studii publicate în reviste de specialitate din țară și strainătate. Are o vastă experienţă ca cercetător în numeroase proiecte cu finanţare publică şi private, internațională și națională.

Discipline predate (titular de curs): Sociologie politică; Sociologia opiniei publice; Comunicare socială; Metode de cercetare în științele comunicării; Branding institutional; Analiza reclamei comerciale; Calitatea vieţii; Managementul proiectelor europene

 

Romeo Asiminei has a PhD in sociology (thesis title Electoral Mechanism. Elections, Voters and Voting Behaviors in Romania) and is associate professor in the Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași. He was Romanian Academy's postdoctoral fellow with the theme regarding the Romanian Diaspora and construction of the voting decision. His main areas of interest aimed at Electoral Sociology, Political Communication, Public Opinion Sociology, Sociological Methodology, Social Economy and Quality of Life. He published the book Electoral Sociology. Elections, voters and voting behavior (volume funded by the Ministry of National Education under the national competition for subsidizing technical and scientific literature, 2013) and is coauthor of the Electoral Atlas of Romania 1990 – 2009 (volume awarded with the distinction "The best science book of the year", Imprimatur Gala, 2014). He is the author of a number of research reports, book chapters and studies published in scientific journals in the country and abroad. He has extensive experience as researcher in numerous projects with public and private funding, national and international.

Disciplines (course leader): Political Sociology; Sociology of public opinion; Social Communication; Research methods in communication sciences; Institutional branding; Analysis of commercial advertising; Quality of life; European project management

Go to top