Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 pentru studenţii reînmatriculaţi şi pentru cei care repetă anul de studii se calculează astfel:

  • Taxa pentru examenele nepromovate din anul repetat (taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective);
  • Taxa de echivalare a examenelor promovate din anul repetat în cuantum de 100 lei/disciplină.

Disciplinele nepromovate din anii anteriori se vor achita înainte de sesiunea de restanţe pe baza înscrierii din fişa semestrială (într-o perioadă ce va fi afişată în timp util; taxa se achită la BRD-cod 35).

  1. Studenţii propuşi la exmatriculare pentru neplata taxei de şcolarizare (din anii I-III) se vor putea reînmatricula prin depunerea la Secretariat, în perioada 11septembrie-5 octombrie 2017,  a cererii de reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
  1. Studenţii repetenţi din anii I (care au discipline nepromovate însumând cel puţin 30 de credite), II-III, cursuri de licenţă (care au in total peste 5 restanţe şi care şi-au achitat taxa de şcolarizare) şi anul I master (cei care au acumulat mai puţin de 30 de credite) se pot înscrie în perioada 11 septembrie-5 octombrie 2017, în acelaşi an de studiu, prin depunerea la Secretariat a cererii de repetare (vezi modelul) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
  1. Studenţii din anul III licenţă şi anul II master (2016-2017) care şi-au achitat taxa de şcolarizare şi nu au promovat maxim 5 examene (studii de licenţă), respectiv 3 (studii de master) vor reface, cu statut de cursant (art. 24, pct d. din Regulamentul studiilor universitare de licenţă şi art. 39, pct. e din Regulamentul studiilor universitare de masterat) aceste discipline în anul univ. 2017-2018, în regim cu taxă. Aceştia trebuie să depună la Secretariat, în perioada 1-8 septembrie 2017, fişa de înscriere cursant (vezi modelul) şi copia chitanţei pentru taxa de refacere a activităţii, în cuantum de 234 lei/restanţă la studii de licenţă, 350 lei/restanţă la studii de masterat. Taxa se achită la BRD-cod 35.

Nepromovarea restanţelor până la sfârşitul anului univ. 2017-2018 constituie motiv de exmatriculare.
În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii.

4. Studenţii din anul III licenţă şi anul II master (2016-2017) care au mai mult de  5 restanţe (studii de licenţă), respectiv 3 (studii de master) şi studenţii care nu şi-au achitat taxa de şcolarizare sunt propuşi la exmatriculare.
Aceşti studenţi se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară) prin depunerea la Secretariat, în perioada , 11 septembrie-5 octombrie 2017 a cererii de reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare in cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31).
De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
Studenţii care au depăşit perioada de 7 ani de la înmatriculare sau ultima reînmatriculare/repetare (mai vechi de 2011/2012) pot fi înmatriculaţi numai în urma concursului de admitere.

5. Studenţii din anul III (2015-2016) şi anul II master (2015-2016) care au fost cursanţi în anul univ. 2016-2017 şi care nu au promovat toate examenele restante, sunt propuşi la exmatriculare. Aceştia se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară) prin depunerea la Secretariatîn perioada 11 septembrie-5 octombrie 2017, a cererii de  reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare in cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.
6. Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii în 2016/2017, se vor înscrie în anul universitar 2017/2018 prin depunerea la Secretariat, în perioada 11 septembrie-5 octombrie 2017, a fişei de înscriere 2 (vezi modelul) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare (în cazul studenţilor taxişti), în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare. De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

fişa de înscriere cursant

fişa de înscriere (2) - întrerupere studii

cerere de reînmatriculare repetare licenţă

cerere de reînmatriculare repetare master

Go to top