lnstructiuni sanitare pentru studenti, prevenirea contaminarii studentilor Universitatii ,,Alexandru loan Cuza" din lași

cu coronavirusul SARS COV-2, pe perioada activitatilor didactice/de practica studenteasca din perioada 14 iunie-31 august 2021

Pe durata pandemiei cu SARS-CoV-2, in vederea prevenirii și combaterii efectelor bolii in toate locatiile din cadrul Universitatii ,,AI.I.Cuza" din lași, se vor lua și se vor mentine masuri temporare și, dupa caz, graduale, in scopul protejarii drepturilor la viata, la integritate fizica și la ocrotirea sanatatii.
Aplicarea masurilor dispuse de legiuitor se face proportional cu nivelul și amploarea riscului de contaminare caracteristic fiecarui amplasament.
In aceasta perioada, fiecare persoana trebuie sa respecte cu strictete in continuare regulile privind distantarea fizica și igiena. 

Go to top