Conform procedurii operaţionale pentru eliberarea permiselor/vizelor de acces la Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", studenţii vor solicita eliberarea/vizarea permisului direct la sediul BCU pe tot parcursul anului universitar, cu condiţia păstrării statutului de student la învăţământ cu frecvenţă.

Permisele de acces la bibliotecă se emit şi sunt valabile după cum urmează:

  1. Pentru semestrul II, an universitar 2019-2020, permisele se vor emite/viza în lunile martie-iunie şi vor fi valabile până la data de 30.09.2020, cu condiţia păstrării statutului de student înmatriculat la învăţământ cu frecvenţă;
  2. Pentru anul universitar 2020-2021, permisele se vor emite/viza şi vor fi valabile până la data de 30.09.2021, cu condiţia păstrării statutului de student înmatriculat la învăţământ cu frecvenţă;
  3. Pentru perioada iulie-septembrie 2020, respective iulie-septembrie 2021,BCU va oferi utilizatorilor UAIC având calitatatea de student înmatriculat la studii universitare de licenţă, master şi doctorat, la forma de învăţământ cu frecvenţă (studenţi români, UE şi SEE, români de pretutindeni precum şi studenţi străini din state terţe UE), în cadrul UAIC, servicii echivalente permiselor de acces la sala de lectură, fără perceperea unei taxe.

 


Conform adresei nr. 426/10.03.2020, Colegiul National Iasi suspenda toate activitatile scolare si extrascolare ce se desfasoara in cladirile in care sunt spatii folosite de noi. Prin urmare, activitatile de curs/seminar din perioada 11-22 martie se suspenda, urmand a fi recuperate/reprogramate ulterior.


Conducerea Facultatii de Filosofie si Stiinte Social-Politice

Studentii de la specializarea Asistenta sociala,care s-au inscris  la World Vision pentru realizarea stagiului de practica, sunt invitati pe data de

11 martie 2020, in Amf.D1 corp D, orele 14-16,

la o intalnire cu reprezentantul WV , in vederea organizarii activitatii de practica.

Prezenta obligatorie.

 

Studentii anului II, AS, grupele 4 si 5, sunt invitati miercuri, 26 februarie, orele 10-12 in Amf.MK, pentru intalnirea cu responsabilul coordonator de practica;

Coord.gen.practica 

Conf.dr.N.Mihalache

 

Studentii care s-au inscris pentru efectuarea stagiului de practica la DAS(Directia de Asistenta Sociala)-langa Piata Nicolina, sunt invitati la sediul institutiei, luni 24 februarie 2020, orele 12,30, pentru distributia pe servicii.

Coord.gen.practica 

Conf.dr.N.Mihalache

 

Studenții care s-au înscris pentru realizarea stagiului de practică și voluntariat la asociația noastră, sunt așteptati LUNI, 24.02.2020, ora: 14:00, la Centrul Rezidențial de Reabilitare Socială pentru Alcoolism, Iași pe Sos. Rediu, nr.21C (prima poartă după Mănăstirea Catolică).

În cazul în care nu găsesc locația, pot telefona la numărul de telefon: 0232 228 204 pentru mai multe informații.

 

Miercuri, 19 februarie 2020, sunt așteptați în AMF MK, între orele 12-14, studenții din anii I, II și III AS care s-au înscris pentru practica semestrului 2 la DGASPC Iași.

În cadrul întâlnirii se vor face opțiunile privind serviciile disponibile, se vor semna documente specifice procedurilor instituționale și se vor stabili întâlnirile pe fiecare institutie/serviciu în parte. 

Studenții care nu au loc de practica sau au făcut opțiuni pt practica la Penitenciar, sunt invitați sa participe la aceasta întâlnire pentru a face opțiuni ÎN LIMITA DISPONIBILITĂȚII LOCURILOR. 

Prezenta obligatorie! 

Coordonator general practica AS, 

Conf. Univ. Dr. N. Mihalache

 

 


 

Pentru informaţii şi programarea referitoare la susţinerea examenelor de Licenţă şi Disertaţie consultaţi pagina dedicată:

https://www.fssp.uaic.ro/studenti/finalizare-studii

 

Go to top